Haraldsgade Nærgenbrugsstation

Adresse

Vermundsgade 47A

2100 København Ø

Åbningstider

Mandag – fredag kl. 12.00 -18.00

Lørdag, søndag og helligdage kl. 10.00 – 16.00

Helligdage, der falder på hverdage, vil nærgenbrugsstationen have åbent som om søndagen.

Lukket

Nærgenbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar.

Brug en nærgenbrugsstation når du har en mindre mængde affald.

En nærgenbrugsstation er en lille, lokal urban genbrugsstation som kan tage imod mindre mængder sorteret affald fra private husstande .  Der modtages ikke erhvervsaffald. Af samme årsag er der hverken plads til biler eller trailere, nærgenbrugsstationen er kun for gående eller cyklister.

Nærgenbrugsstationen kan heller ikke tage imod haveaffald, byggeaffald og sanitetsudstyr – vi henviser til ARCs store genbrugspladser. Der er byttemuligheder på alle pladserne, hvor du kan stille ting, som er for gode til at smide ud – eller du kan være heldig selv at finde gode ting.

Ønsker du at være frivillig på en eller flere af nærgenbrugsstationerne, så skal du bare tage kontakt til genbrugsvejlederen. Som frivillig kan du hjælpe med at holde orden i bytterummet, passe blomster på pladsen, igangsætte events eller noget helt andet. Kom forbi og hør mere.

På Haraldsgade Nærgenbrugsstation kan du sortere alt dit affald og bruge bytterummet. Pladsen er omkranset af boligblokke og der er mange lokale besøgende. Pladsen blev malet og istandsat i sommeren 2022 og der er nu et endnu større bytterum, smagsprøver på krydderurter og mulighed for leg og ophold for alle aldre på pladsen.

Mod forevisning af sygesikringsbevis, kørekort eller pas kan du låne en ladcykel eller trækvogn til at transportere ting til og fra nærgenbrugsstationen.

Udlånt materiel i form af ladcykel, trækvogn og sækkevogn skal være afleveret tilbage til pladsen senest 30 minutter før pladsens officielle lukketid.

Sortering på nærgenbrugsstationerne

På nærgenbrugsstationerne kan du sortere dit affald i 12 forskellige slags affald, og aflevere eller klunse effekter til/fra bytterummene – læs her hvordan du skal sortere.

Du kan også hente de grønne poser til bioaffaldet på ARCs genbrugspladser og nærgenbrugsstationer i Københavns Kommune, eller bestille nye bioposer på København Kommunes hjemmeside.

Corona

Du kan holde dig opdateret om ændringer i ARCs services på vores infoside om corona.