Sådan behandler vi dine data

Ifølge EU’s persondataforordning er ARC forpligtiget til at oplyse hvilke persondata-oplysninger vi gemmer om dig som kunde, besøgende eller jobsøgende hos ARC, hvis du har oplyst dem.

ARC gemmer kun almindelige og nødvendige persondata, som vi har brug for i forhold til at oprette en virksomhed eller privatperson som kunde.

Data der indsamles for erhvervskunder og enkeltmandsvirksomheder:

 • Firmanavn, adresse, telefonnr., e-mailadresse
 • Navn på kontaktperson, telefonnr., e-mailadresse
 • Branchekode
 • P-nummer
 • CVR-nummer
 • EAN-nummer til fakturering
 • Bil registreringsnummer
 • Kreditkortoplysninger, hvis oplyst (krypteres og kan ikke læses af ARC)

Data der indsamles for privatkunder:

 • Navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse

Personoplysninger vil ikke blive videregivet til 3. part eller brugt til markedsføring, men anvendes udelukkende til at administrere kundeforholdet.

Ved fortsat at være kunde hos ARC, godkendes vilkårene for håndtering af data.

Data der indsamles i forbindelse med ansættelse:

ARC gemmer kun de almindelige persondata, som vi har brug for i forhold til processen og en evt. ansættelse, det vil sige:

 • Identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer)
 • Ansøgning og CV

ARC registrerer og gemmer ingen følsomme persondata. Følsomme oplysninger kan eksempelvis være fagforeningsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering eller genetiske data.

Bliver du ikke ansat, slettes alle dine data 6 måneder efter at ansættelsesprocessen er gennemført.

Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til ARCs behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte ARCs DPO (Data Protection Officer) på dpo@a-r-c.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ARCs almindelige generelle sletning indtræffer (senest indenfor seks måneder efter endt jobsøgning).

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, eksempelvis ved tvivl om rigtigheden af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ARC fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ARCs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis ARC behandler oplysninger på baggrund af samtykke fra dig, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen påvirker dog ikke den behandling, der er foretaget forud for tilbagekaldelsen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Fik du svar på dine spørgsmål

Ellers er du altid velkommen til at kontakte os