Døgnåbent

Tilmeld dig døgnåbent

Har du en mobiltelefon? Så kan du komme på genbrugspladsen, når det passer dig!
Erhvervskunder fra hele landet samt borgere i Hvidovre, Frederiksberg, København, Tårnby og Dragør kan komme på genbrugspladsen udenfor normal åbningstid.

Tilmelding til ordningen koster ikke ekstra, det eneste du skal gøre er at tilmelde dig nederst på denne side. 

Erhverv fra hele landet kan benytte ordningen. Bemærk, at erhvervsbilers nummerplader vil blive aflæst ved indkørsel på genbrugspladsen.

Bemærk: Du skal have et aktivt mobiltelefonnummer – det er din nøgle til pladsen. Hvis du har hemmeligt nummer, kan du ikke benytte ordningen med det.

Der er en ekspeditionstid på op til tre hverdage, fra du indsender din tilmelding, til du kan benytte dig af tilbuddet. Døgntilbuddet gælder kun på Hvidovre Genbrugsplads og Kirstinehøj Genbrugsplads.

Når du er tilmeldt, får du et telefonnummer via mail, som du skal ringe op til for at komme ind på pladsen.

Vilkår

Udenfor normal åbningstid 10-18 (weekender 10-17) skal du være opmærksom på følgende:

 • Pladsen er ubemandet.
 • Adgang til pladsen foregår via det mobiltelefonnummer, der er tilmeldt ordningen.
 • Farligt affald fx maling, olie, kemikalier og asbest modtages ikke, når pladsen er ubemandet.
 • Pressecontainere er lukkede af sikkerhedsmæssige årsager – der er opstillet almindelige containere
 • Luk kun dig selv ind og ud af pladsen. Det er dit ansvar, at andre ikke kører med ind.
 • Al færdsel sker på eget ansvar – pas godt på dig selv!
 • Pladsens ordensregler skal til en hver tid følges. Læs mere…
 • I nødsituationer (strømafbrydelse, uheld m.v.) kan du benytte pladsens nødtelefon.
 • Det er ikke tilladt at klunse – dvs. fjerne affald, genstande, materialer eller lignende fra genbrugspladsen. Overtrædelse betragtes som tyveri og politianmeldes. Overtrædelse straffes med bøde jf. Politibekendtgørelsens § 16
 • Pladsen er videoovervåget
 • Ved manglende eller ukorrekt sortering samt afsætning af materialer der ikke modtages i ubemandet tidsrum, vil der blive fremsendt faktura med gebyr for oprydning
 • Såfremt ovenstående regler ikke efterleves, vil den besøgende efterfølgende blive kontaktet og orienteret om årsag til lukning af døgnåbent adgang

Jul og nytår

Det er ikke muligt at anvende døgnservicen 24., 25, 26. dec. samt 31. dec. og 1. jan.

Sorter dit affald

For at mest muligt affald kan blive genanvendt, er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt. Har du meget affald, kan du med fordel sortere det hjemmefra – så kan du nemlig nøjes med at stoppe en gang ved hver container.

Tilmeld dig ved at udfylde et online skema

For at benytte dig af døgnåben genbrugsplads, skal du først tilmelde dig eller din virksomhed ved at udfylde onlineskemaet. Når du er oprettet som bruger, modtager du i løbet af tre hverdage en bekræftelse pr. mail. I bekræftelsesmailen modtager du et telefonnummer, som du skal ringe til fra den tilmeldte mobil for at komme ind på pladsen.

Tilmelding til døgnåben genbrugsplads

Tryk på det relevante link for at tilmelde dig til døgnåben genbrugsplads