Indkøb og Udbud

Læs om aktuelle udbud og se indkøbsbetingelserne her på siden

Indkøb og udbudspligt

ARC er som offentlig virksomhed underlagt reglerne for offentlige indkøb, hvilket medfører, at mange anskaffelser skal ske gennem en lovbestemt proces og indebærer en udbudspligt.


ARC udbyder mange forskelligartede ydelser og indkøb med fokus på ansvarlig forbrug og produktion. For eksempel udbyder vi opgaver vedr. køb af materiel til ARCs genbrugspladser, vedligehold af anlæggene osv. Antallet og typerne af aktuelle udbud varierer over året.


Når ARC foretager indkøb uden udbudspligt, sikres det, at indkøbet sker iht. kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning. I praksis sikres det at købet sker på markedsmæssige vilkår.

ARC sætter ind imod social dumping og manglende lære- og praktikpladser i Danmark. Pr. december 2019 stilles der i relevante udbud, jf. opstillede kriterier, krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår hos leverandører og deres underleverandører samt uddannelsespladser til de unge.

Her finder du ARCs aktuelle udbud

Alle ARCs offentlige udbud kan findes på udbud.dk.

Hos ARC afvikles hele udbudsprocessen som udgangspunkt – fra opstart til kontraktindgåelse –  digitalt. Dette for at sikre alle interesserede overblik, tilgængelighed og gennemsigtighed igennem hele udbudsprocessen.

Udbudsplatformen ETHICS og Mercell anvendes til nogle tilbudsindhentninger og udbud. For at kunne se listen og deltage på denne platform, skal du oprette en bruger på ETHICS – det er gratis.

Leverandør til ARC

ARC definerer ’leverandører’ både som virksomheder der leverer et produkt til ARC og som aftagere af eksempelvis affaldsfraktioner og restprodukter fra vores genbrugspladser og energianlæg til videre behandling.


ARC har formelt tilsluttet sig FN’s Global Compact, og vi ønsker at fremme grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Hos ARC overholder vi principperne i FN’s Global Compact, og vi forventer det samme af vores leverandører og deres underleverandører.
 

LINKS

Når du vil sende en faktura

Faktura skal fremsendes i elektronisk form med formatet OIOUBL (Universal Business Language).

Fakturaen skal indeholde: 

  • EAN-nummer
  • Indkøbsnummer

I/S Amager Ressourcecenter forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, som ikke indeholder ovennævnte oplysninger. Betalingen sker netto 30 dage efter, I/S Amager Ressourcecenter har godkendt leverancen og modtaget korrekt faktura.

Bemærk, at der eksisterer seks EAN-numre hos ARC, foruden AV-miljø og SMOKA

Administration: 57900019 00 595

Energi: 57980000 16 743

Genbrug: 57900019 00 601

Amager Bakke: 57900021 27 854

Indsamling Tårnby: 5790002491559

Indsamling København: 5790002491542 

AV-miljø: 5798009169105

SMOKA: 5790002195204

Indkøbsbetingelser

ARC stiller en række betingelser i forbindelse med at vi køber en artikel eller service af din virksomhed. Afhængig af hvilken forretningsenhed, du indgår en handel med, findes der et sæt af indkøbsordrebetingelser, der også er knyttet til det EAN, som du skal sende en faktura til.  Nedenfor finder du ARC, AV-miljø og SMOKAs indkøbsordrebetingelser på dansk, engelsk og tysk.

Indkøbsbetingelser

————————

General terms of purchase

———————–

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Har du yderligere spørgsmål

Så er du altid velkommen til at kontakte os