Arbejdsmiljøpolitik

ARC er en integreret del af storbyen. Vi tager byens affald og giver elektricitet, fjernvarme og genanvendelige materialer tilbage.
Et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af vores kontinuerlige arbej- de for at være en veldrevet virksomhed. Vi har fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling.
Arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, som vi alle tager del i.

Arbejdsmiljø – fra idé til virkelighed

Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind fra idé til gennemførel- se i alt vores arbejde.
For os er god planlægning og effektivt tilsyn med arbejdet en forud- sætning for et godt arbejdsmiljø.
Vi udfører vores arbejde under velsikrede og ryddelige forhold, i gode arbejdsstillinger og i et godt klima – både ude og inde.
Vi undgår ulykker, og arbejder løbende med at identificere og mini- mere risici.
Vores kontakt med kunder er professionel, og vi forebygger konflik- ter. Vores service er målrettet og venlig.

Arbejdsglæde

Vi lægger vægt på arbejdsglæde, at vise respekt og give plads til hinanden.
Vi arbejder løbende på at fastholde og forbedre vores sociale kapi- tal (tillid, samarbejde og retfærdighed).
For os er det vigtigt, at alle har mulighed for at blive videreudviklet – både fagligt og personligt.

Godkendt af Direktør Jacob H. Simonsen 20. november 2023

Alt med affald

ARC forpligter sig til at overholde arbejdsmiljølovgivning og andre bindende forpligtelser, samt skabe sikre og sunde arbejdsforhold, forebygge skade og sygdom, fjerne farer, samt lave løbende forbedringer af arbejdsmiljøledelsessystemet og inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet. ARC er arbejdsmiljøcertificeret i overensstemmelse med ISO 45001. (Nærgenbrugsstationer, ARC Omlastning og Sorteringsanlæg er ikke omfattet).

Version 3, maj 2021, Journalnr. 11847/23 version 20.11.2023
ISO 45001. (Nærgenbrugsstationer, ARC Omlastning og Sorteringsanlæg er ikke omfattet).

ARCs Miljø- og Klimapolitik

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vores mål er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt. Derfor tænker vi nyt for at få den bedste håndtering af ressourcerne i affaldet.