CSR

Hos ARC tager vi os af alt med affald.

Hos ARC har vi en ambition om et højt niveau af ansvarlighed, når vi udvikler og driver vores virksomhed

Vi arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtig sam­fund, og målet er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt.

Læs mere om vores arbejde med arbejdsmiljø og miljøledelse her

ARC har et socialt- og samfundsmæssigt ansvar og arbejder dedikeret på at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt.

ARC ønsker proaktivt at bidrage til løsning af nogle af verdens sociale og miljømæssige udfordringer samt at opretholde en høj respekt om vores aktiviteter og virksomhed.

ARC har i 2014 tilsluttet os principperne om samfundsansvar i FN’s initiativ Global Compact og vi arbejder for en bæredygtig udvikling for samfund, mennesker, miljø og klima.

ARC støtter FNs verdensmål og har valgt at synliggøre arbejdet med bæredygtig udvikling via fem af FN’s 17 verdensmål (Sustainable Development Goals);

3: Sundhed og Trivsel

7: Bæredygtig Energi

8: Anstændige jobs og Økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, og

12: Ansvarligt forbrug og produktion

Samfundsansvar

Læs mere om ARCs arbejde med CSR og Samfundsansvar herunder: