Umalet Træ

På ARCs genbrugspladser bliver der hvert år afleveret ca. 11.000 tons umalet træ, hvoraf omkring 95 % bliver genanvendt.

Gammelt træ i nye køkkener

Når du har afleveret træ i containeren køres det fra genbrugspladsen til RGS Nordic på Selinevej, på Amager. Her fjernes fejlsorteret træ (fx MDF-plader), træet neddeles til små stumper og jern sorteres fra med en magnet. Fejlsorteringerne bliver energiudnyttet til strøm og fjernvarme på Amager Bakke, mens jernet fra fx søm bliver genanvendt.

Fra Selinevej transporteres træet til en spånpladeproducent i Letland. Det neddelte træ laves til spåner og bruges i produktion af spånplader, som kan bruges til at bygge vægge, gulve, møbler og køkkenelementer.

I produktionen af spånplader bliver der brugt ca. 50% genbrugstræ. Resten består af udtyndningstræ fra skove, lim og en overflade af fx lak eller melanin alt efter hvilken type spånplade der skal produceres, og hvilke kvaliteter pladen skal have.

Hvorfor bliver umalet træ ikke brændt?

Affald skal håndteres efter affaldshierarkiet. Produkter af træ, der genbruges, bevarer træets ressourcer hos en ny bruger. Når umalet træ bliver genanvendt, bidrager det til den cirkulære økonomi ved at holde ressourcerne i kredsløb.

Det er primært træ, som er i for dårlig stand til at kunne blive genanvendt, eller som kan indeholde farlige stoffer, der anvendes som brændsel på biomasse- eller affaldsfyrede anlæg. Her erstatter det dårlige træ afbrænding af fossile energikilder som olie og gas.

Hvad sker der med mit affald ?

Hvad gør ARC, når du har afleveret affald på genbrugspldsen? Vi gør selvfølgelig vores bedste for at håndtere affaldet klima- og miljørigtigt. På temasiden om dit affald, kan du læse mere om hvad der sker med de enkelte affaldstyper, du afleverer.