Politikerne i Københavns Kommune traf i 2018 en beslutning om, at affaldsindsamlingen fremover skulle ske med eldrevne skraldebiler. ARC fik opgaven med at indkøbe bilerne og overtage driften af affaldsindsamlingen. Her seks år senere er projektet gennemført, og der er blevet gjort mange vigtige erfaringer undervejs.

Hidtil har de københavnske skraldebiler primært kørt på certificeret biogas, mens løft og komprimering var eldrevet. Med den politiske beslutning om at overgå helt til eldrift, ønskede Københavns Kommune at skubbe på udviklingen markedet for eldrevne tunge køretøjer. Samtidig bidrager køretøjerne til forbedret luftkvalitet i byen, ligesom CO2-udledningerne er markant lavere.

De første elektriske skraldebiler blev taget i brug januar 2022, og allerede i 2024 er der mere end 100 elektriske skraldebiler på gaden. Samtidig har ARC etableret egen ladeinfrastruktur på to store arealer. Bilerne benyttes dagligt i toholdsdrift, og bliver ved behov opladet en halv time om formiddagen inden eftermiddagsholdet kører ud i byen. Hovedparten af ladningen sker aften og nat, når bilerne holder stille.

Chaufførernes erfaringer: El er kommet for at blive

Chaufførerne melder tilbage, at de er rigtig glade for den nye generation af køretøjer. Der bliver lagt vægt på, at de er støjsvage, chaufførerne er ikke tunge i hovedet på samme måde, når de kommer hjem. Det har tidligere været udfordringen med en konventionel dieselmotor, der larmer selv når den går i tomgang.

Dialektudfordringer og børnesygdomme

Københavns Kommune og ARC har været first mover med den store ordre på elektriske skraldebiler. Der er mange positive erfaringer – men også en række børnesygdomme som har krævet fokus og samarbejde mellem ARC, billeverandøren Scania og ABB, som står bag ladestanderne.

Blandt andet har der vist sig udfordringer i de protokoller, som er bestemmende for, hvordan bil og oplader skal tale sammen. Protokollerne er standard, men alligevel falder opladningen af nogle biler til tider ud. Elbil og ladestander taler altså samme sprog – men med forskellig dialekt.

Risikoen for udfald i opladningen betyder, at der med den nuværende teknologi er behov for manuel overvågning af opladningen. I takt med udrulningen af langt flere eldrevne køretøjer i samfundet er der behov for forbedrede kommunikationsprotokoller, som giver sikker og intelligent opladning.

En anden udfordring har vist sig at få tilstrækkelige mængder strøm til opladningen. Det har betydet, at ARC har nedjusteret ladeeffekten, så alle biler lader over længere tid aften og nat for at være fuldt opladet næste morgen. Både ARC og de forskellige leverandører har lært meget af projektet. Affaldsindsamlingen i København sker nu i altovervejende grad med elektriske køretøjer, som chauffører og borgere er glade for. Samtidig peger investeringen ind i fremtiden ift. at skabe et bedre bymiljø og forbedre mulighederne for at elektrificere tunge trafik

Fakta

  • Antal borgere: 640.000
  • Erfaringer med el-skraldebiler siden: Januar 2022
  • Antal eldrevne skraldebiler: 100+ kører på de københavnske gader, hvilket er knapt 90% af ARCs samlede vognpark til affaldsindsamling i København.
  • Antal affaldstømninger i København (2023): 9.779.013

Mod på mere viden?

  • Læs artiklen ’Transportens fremtidslaboratorium’ hos DTL her
  • Læs rapporten Renovationskørsel på el her. I rapporten finder du erfaringer og markedsstatus for renovationskørsel på el. På side 14-17 er der et udførligt afsnit om ARCs erfaringer
  • Se Region Hovedstadens informationsside om omstilling til tung transport her
  • www.elbilviden.dk kan du finde udførlig viden om eldrevne lastbiler og andre eldrevne køretøjer