En ny forsøgsordning skal teste mulighederne for i endnu højere grad at genanvende materialerne fra brugte madrasser. Forsøget løber fra 1. februar til 31. oktober 2024. Madrasserne indsamles i særlige containere på Borgervænget Genbrugsstation og Sydhavn Genbrugscenter samt afhentes fra udvalgte rum ved etageboliger til udsmidning af stort indbo (tidl. storskrald)

Besværlig bortskaffelse

Det estimeres, at Københavnske hjem hvert år skiller sig af med ca. 65.000 madrasser. Det svarer i runde tal til 1.300 tons affald eller til at Københavnerne skifter deres seng ca. hvert 10. år.

Madrasser kan for mange være svære at komme af med. De er uhåndterlige, tunge og de ender derfor ofte ude i regnen, hvor genanvendelsespotentialet bliver ødelagt. Det gælder altså om at få fat i madrasserne mens de er tørre eller sørge for, at de bliver holdt tørre.

Potentiale i skummet 

En del af udfordringen med madrasser er desuden, at det, indtil videre, kun har været metalfjedre og træ fra boksmadrasser, som er blevet genanvendt. Resten af materialerne er typisk er endt med at blive energiudnyttet.

Forsøget skal derfor også undersøge potentialet i de bløde skummadrasser og springmadrasser. Her er der indgået en aftale med den Hollandske virksomhed RetourMatras, der har netop skummadrasser som speciale. Hos RetourMatras råder de over specialiserede anlæg til at skille bløde madrasser ad, så materialer kan genanvendes. Skumgummiet kan fx genanvendes til nye madrasser hos Danfoam på Fyn, og tekstilerne kan laves til filtprodukter, der fx bruges i bilindustrien. I alt kan 75% af materialerne i en blød skummadras genanvendes. Indledningsvist bliver alle madrasser dog samlet og sorteret hos Norecco på Prøvestenen. Boksmadrasserne skilles ad her, mens de bløde madrasser altså sendes videre til Holland

Målet er sortering i Danmark

I første omgang er der sat et ambitiøst mål om at indsamle 400 tons madrasser i løbet af forsøget, og af de mængder, der indsamles, sigtes der efter at nå en genanvendelse af materialerne på 65-75%. Hvis mængderne og kvaliteten af de gamle madrasser er god nok, er målet på sigt at der kan etableres et anlæg til genanvendelse af madrasser i Danmark. Både for at skabe flere grønne arbejdspladser, men også for at spare transporten. Det er jo ikke kun i København, at madrasserne skal skiftes indimellem.

Foreløbige resultater

Resultaterne fra de første tre måneder af forsøget (februar t.o.m. april) viste lidt lavere mængder end forventet, men samtidig også en stor interesse i forsøget.  

Madrasbilen har hentet ca. 33 tons madrasser fra udvalgte boligforeninger og på de to genbrugspladser, der deltager i forsøget, er der blevet afleveret ca. 16 tons madrasser. Af de indleverede madrasser var ca 80% boksmadrasser med træ. Selvfølgelig er boksmadrasserne tungere end en skummadras uden ramme, så det ser ud af mere, når tallet opgøres i tons – det siger dog alligevel noget om Københavnernes præference for boksmadrasser.   

Kun 6% af de madrasser, som forsøget indtil videre har modtaget, var så våde eller beskidte at de ikke kunne genanvendes. 

Skal din gamle madras med i forsøget?

For at sikre at madrasserne kan genanvendes, er det vigtigt, at de er tørre. Våde madrasser kan ikke genanvendes på grund af risikoen for bakterievækst. Her er et par ofte stillede spørgsmål til kvaliteten af de madrasser, der modtages i forsøget

Du kan aflever gamle madrasser på Borgervænget Genbrugsstation og Sydhavn Genbrugscenter

Hvor tør skal madrassen være?

En madras, der er blevet lidt fugtig af regn under transport, er acceptabel, men en madras, der har stået ude i regnen, er for våd.

Hvor ren skal madrassen være?

Almindelige brugsspor som mindre pletter er i orden, men madrasser med jord, snavs eller mug er for beskidte.

Må madrasserne være i stykker, fx hullede eller knækkede?

Små huller er i orden, men madrasserne skal være hele for at kunne genanvendes korrekt. Hvis madrassen er i dårlig stand, skal den i stedet afleveres i containeren til polstrede møbler (15). 

Hvad er forskellen på en topmadras og en rullemadras?

Topmadrasser er tykke, indeholder skum eller latex og kan genanvendes som en del af forsøget. Rullemadrasser er tynde, består af vat og tekstiler og indgår ikke i forsøget – de kan i stedet afleveres i containeren til polstrede møbler (15)

Andre har også skrevet om forsøget