Hvad sker der med mit affald?

ARC driver genbrugspladserne i København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør. Hvert år modtages cirka 100.000 tons affald på pladserne, og det er ARCs opgave at sikre, at så meget som muligt bliver genbrugt direkte eller genanvendt til nye materialer.

Her kan du få mere at vide om, hvad der sker med dit affald, når du har afleveret det på en af ARCs genbrugspladser. Vi føjer løbende nye affaldstyper til listen.

Sortering nytter

Når du sorterer dit affald, mindsker det dit aftryk på klima og miljø. Affald, der er sorteret rigtigt,  er nemmere at genanvende og kræver ikke så meget efterbehandling. Hvis du sorterer dit affald, inden du tager på genbrugspladsen, får du endda overstået turen hurtigere og nemmere.

Du kan få hjælp til at sortere rigtigt i vores sorteringsvejledning. Er du i tvivl om, hvor noget skal hen, er du altid velkommen til at spørge genbrugsvejlederne på genbrugspladsen.