CO2-fangst

ARC arbejder for at gøre Amager Bakke CO2-neutral. Med et fuldskalaanlæg til CO2-fangst vil Amager Bakke kunne fange 500.000 ton CO2 årligt, og dermed hjælpe København et stort skridt på vej mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.

CO2-fangst på Amager Bakke

Sådan virker CO2-fangst

CO2-fangst sker ved en kemisk proces, hvor CO2-molekylerne vaskes ud af røggas, og bindes i en væske.

FAQ – Spørgsmål og svar om CO2-fangst

Fra affald til energi

Mere om teknikken bag

ARC udnytter energien, der kommer fra forbrænding af restaffald, til produktion af strøm og fjernvarme. Se her hvordan vi gør.