CO2-fangst

ARC arbejder for at gøre Amager Bakke CO2-neutral. Med et anlæg til CO2-fangst vil Amager Bakke kunne fange op til 500.000 ton CO2 årligt og dermed levere et vigtigt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og hjælpe København et stort skridt på vej mod at blive CO2-neutral.

CO2-fangst på Amager Bakke

Sådan virker CO2-fangst

CO2-fangst sker ved en kemisk proces, hvor CO2-molekylerne vaskes ud af røggas, og bindes i en væske.

CO2-fangst på Amager Bakke – kan det betale sig?

CO2-fangst er en velafprøvet teknologi, og ifølge IPCC er fangst og lagring af CO2 fra biogene kilder (BECCS) en af de nødvendig løsninger på, at klimakrisen ikke forværres. Men hvordan kan det betale sig i forhold til de andre klimaløsninger?

ARC tester CO2-fangst

Efter forsøgene på et mindre Pilotanlæg i 2021, følger ARC op med et større demonstrationsanlæg, der kan fange op til 4 tons CO2 om dagen. Demonstrationsanlægget forventes at være i drift i sensommeren 2023.

FAQ – Spørgsmål og svar om CO2-fangst

Fra affald til energi

Mere om teknikken bag

ARC udnytter energien, der kommer fra forbrænding af restaffald, til produktion af strøm og fjernvarme. Se her hvordan vi gør.