OBS: Denne nyhed er mere end seks måneder gammel, og indholdet er derfor muligvis forældet

Et pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke giver en unik mulighed for at
teste teknologi af, så Danmark kan komme helt i front med CO2 -fangst i verden.

Med CO2 fangst på Amager Bakke er målet på sigt at kunne fjerne 500.000 tons af den udledte CO2 . Det vil være et mærkbart bidrag til den grønne omstilling.

Hvis den danske stat med den kommende nationale strategi for CO2 fangst og lagring (CCS strategien) etablerer de rigtige vilkår herfor, er det muligt at fange næsten hele CO2 udledningen fra Amager Bakke i slutningen af 2025. Det er oplagt, da Klimarådet peger på, at CO2 fangst ligger lige for på danske affaldsenergianlæg.

Det tog en dag at installere pilotanlægget til CO2-fangst. Her kan du se det på 30 sekunder.

Første skridt på vejen til CO2 fangst er pilotanlægget, hvor ARC, DTU, Pentair og Rambøll i løbet af de kommende måneder tester og modner teknologien. Det drejer sig bl.a. om de væsker, som bruges til at fange CO2. Målet er at optimere fangstteknologien, så man mest effektivt og billigst muligt kan fange CO2.

Konkret vil der blive testet en lang række konfigurationer af i anlægget. Resultaterne fra forsøget vil levere vigtige input til det, der på sigt skal blive verdens mest energieffektive CO2-fangstanlæg.

Sådan fanges CO2

For at fange ledes den CO2-fyldte røggas ind i et højt tårn (en såkaldt absorber). Her bevæger den 40 grader varme røggas sig op i tårnet, mens en væske med basiske aminer strømmer ned oppefra.

Aminerne har den kemiske egenskab, at de binder CO2’en til sig. Væsken med den nu fangede CO2 ledes videre til et andet højt tårn (en såkaldt desorber). Her varmes væsken op til 105 grader for at frigive CO2’en igen, mens væsken med aminer strømmer tilbage til det første tårn og fanger CO2 på ny.

Teknikken bag CO2-fangst
FAKTA

Bag pilotanlægget står partnerkredsen ARC, DTU, Pentair og Rambøll, som alle medfinansierer pilotanlægget til CO2-fangst. Partnerkredsen rummer således både en stor punktkilde hos ARC, DTU med nogle af landets fremmeste forskere i CO2-fangst, Pentair som gennem årtier har udviklet CO2-fangstanlæg og Rambøll med stor indsigt i affaldsenergi og CO2-fangst

Projektet modtager medfinansiering på 30 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings-og Demonstrationsprojekt (EUDP)

Pilotanlægget kan fange op til 850 kg. CO2/døgn, og forventes at være i drift året ud.

CO2-fangst på Amager Bakke

Lyst til at vide mere?

Her kan du læse om ARCs arbejde med at fange CO2.