Denne side er mere end seks mdr. gammel

Der bliver skrevet en ny side i danmarkshistorien, når CO2 fanget i ARCs skorsten skal bruges i industrien.

Fra venstre mod højre er det Marcus Vesterager, bestyrelsesformand ARC, klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard, overborgmester i København, Sofie Hæstorp Andersen og bestyrelsesmedlem hos ARC, Allan Andersen.

I dag indvier ARC sammen med klima- energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen ARCs demonstrationsanlæg til CO2-fangst.

“Ingen kan være i tvivl om, at vi skal tænke nyt og anderledes, hvis vi skal nå vores klimamål. Her er CO2-fangst fra energiudnyttelse af affald, der går til at dyrke tomater er et eksempel på, hvordan vi igennem innovation kan slå to fluer med et smæk. Mit håb er, at vi med erfaringerne fra det nye demonstrationsanlæg kan gå videre med at etablere et fuldskalaanlæg, der kan indfange CO2 svarende til et års udledning fra knapt 300.000 biler. Potentialet er utrolig stort for vores klimaindsats,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S)

Også ARCs bestyrelsesformand, Marcus Vesterager betoner potentialet ved, at det nu bliver muligt at udnytte den indfangede CO2:

”Vi har vist, at vi kan indfange CO2 fra vores skorsten. Det her er næste og enormt vigtige skridt, når vi nu viser, at det rent faktisk er muligt at udnytte den indfangede CO2,” siger han, og fortsætter:

”Med demonstrationsanlægget skriver vi danmarkshistorie, når CO2 for første gang fanges fra røggassen på et affaldsenergianlæg, sættes under tryk, afkøles og bliver til væske for derefter at blive anvendt hos gartneriet Østervang på Sjælland,”

Genbruges i industrien

Det er virksomheden Pentair, der har bygget demonstrationsanlægget.

”CO2-fangstanlægget på ARC er baseret på Pentairs årelange erfaring med CO2-fangst og er den mest avancerede og gennemprøvede teknologi på markedet. Perspektivet for demonstrationsanlægget er at klarlægge, hvordan et fremtidigt skræddersyet fuldskalaanlæg kan tilpasses driftsforholdene hos ARC og fjernvarmenettet i hovedstaden,” fortæller Global Sales Leader, Henrik Lyhne.

ARC har i forbindelse med opførelsen af demonstrationsanlægget indgået aftale med Linde Gas, som afsætter industrielle gasser til store dele af industrien i Danmark og udlandet.

Københavns overborgmester, Sofie Hæstorp Andersen modtager en kasse med grøntsager fra Østervang gartneri. Foto Ehrhorn/Hummerston

Den indfangede CO2 på Amager Bakke har fødevarekvalitet, og skal helt konkret bruges til dyrkning af tomater, agurker og lignende hos Østervang Sjælland, som er et af landets store gartnerier.

Herved bliver en sammenhængende værdikæde for CO2-fangst demonstreret, ligesom vi kommer til at bidrage med værdifuld ny viden. Det er et vigtigt skridt på vejen mod ARCs endemål om at fange CO2 i fuld skala med et potentiale til at bidrage med en markant CO2-reduktion på op til 500.000 tons pr. år.

FAKTA

  • Bag demonstrationsanlægget står partnerkredsen ARC, Pentair, Rambøll og DTU, som alle medfinansierer anlægget til CO2-fangst. Partnerkredsen rummer således både en stor punktkilde hos ARC, Pentair som gennem årtier har udviklet og fremstillet CO2-fangstanlæg, Rambøll med stor indsigt i affaldsenergi og CO2-fangst samt DTU med nogle af landets fremmeste forskere i CO2-fangst
  • Projektet modtager medfinansiering på 30 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprojekt (EUDP)
  • Demonstrationsanlægget kan fange op til 4 tons CO2/døgn, og forventes at være i drift til sommeren 2024
  • Processen oprenser CO2 til en kvalitet, der opfylder renhedskravene fra fødevareindustrien samt for den fremtidige CO2-lagring på land eller fx i Nordsøen
  • ARCs langsigtede mål er at fange CO2 i fuld skala og bidrage med op til 500.000 tons årlige CO2-reduktioner
  • Læs mere om CO2-fangst på Amager Bakke her.