C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

Ni virksomheder i hovedstaden indgår i nyt klyngesamarbejde om at fange og lagre CO2

. Tilsammen er der potentiale for at reducere CO2-udledningen med 3 millioner tons årligt ved hjælp af CO2-fangst og lagring.

Medlemmerne repræsenterer hele værdikæden fra energiproduktion til optagelse af spildvarme i fjernvarmenettet og udskibning af indfanget CO2 til lagringsstedet.

Klimaambitiøst samarbejde

Klimakrisen kræver handling. Det er ikke nok kun at reducere i udledningen, der skal også aktivt fjernes CO2 fra atmosfæren. Det gøres mest effektivt fra punktkilder med en høj udledning og mange driftstimer, som fx energianlæg.

Medlemmerne i C4-klyngen har en vision om at nedsætte CO2-udledningen med 3 millioner tons årligt. Det svarer til ca. 15% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030. C4-samarbejdet kan blive et af de største enkeltstående bidrag tilden grønne omstilling i Danmark – det kalder vi et klimaambitiøst samarbejde.

Du kan finde mere information og de seneste pressemeddelelser på C4´s hjemmeside

Samarbejdspartnere i C4

I C4-klyngesamarbejdet deltager ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port , CTR, HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted.

Medlemmerne ligger tæt på hinanden, og kan forbindes via en rørføring til fx havnen på Prøvestenen. Fra Prøvestenen kan CO2’en fra hovedstaden nemt udskibes til lagring. Alle de energiproducerende virksomheder er tilknyttet fjernvarmenettet, hvor der kan afsættes overskudsvarme fra CO2-fangsten, så den ikke går til spilde. Når flere aktører deles om infrastrukturen, bliver den grønne omstilling ikke bare billigere. Samtidig kan der også høstes stor-skalafordele ved fangst, lagring og udnyttelse af CO2.

Spørgsmål og svar

Henvendelser

Sekretariatsleder – C4

Mikkel Krogsgaard Niss

T:  51372764

M: mnis@carbonclustercph.dk

CO2-fangst På Amager Bakke

ARC arbejder for at der kan indfanges 500.000 tons CO2 årligt på Amager Bakke.