C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

Ni virksomheder i hovedstaden indgår i et klyngesamarbejde om at fange og lagre CO2. Samarbejdet hedder C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen.

Medlemmerne repræsenterer hele værdikæden fra energiproduktion til optagelse af spildvarme i fjernvarmenettet og udskibning af indfanget CO2 til lagringsstedet.

Ambitiøst samarbejde

Klimakrisen kræver handling. Det er ikke nok kun at reducere i udledningen, der skal også aktivt fjernes CO2 fra atmosfæren. Det gøres mest effektivt fra punktkilder med en høj udledning og mange driftstimer, som fx energianlæg.

Medlemmerne i C4-klyngen har en vision om at nedsætte CO2-udledningen med op til 3 millioner tons årligt. Det svarer til op til ca. 15% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030. C4-samarbejdet kan blive et af de største enkeltstående bidrag tilden grønne omstilling i Danmark – det kalder vi et klimaambitiøst samarbejde.

Du kan finde mere information og de seneste pressemeddelelser på C4´s hjemmeside

Spørgsmål og svar

CO2-fangst på Amager Bakke

ARC arbejder for at der kan indfanges op til 500.000 tons CO2 årligt på Amager Bakke.