Få fortrolige dokumenter makuleret

Vi hjælper med at få dine fortrolige dokumenter makuleret, så mere papir kan komme til genbrug.

ARC vil gerne have endnu flere til at genanvende papir. På genbrugspladserne  Bispeengen, Kulbanevej , Hvidovre, DragørSydhavn, Vermlandsgade, Borgervænget   og  Kirstinehøj,  kan du aflevere dine fortrolige papirer til makulering – under fuld sikkerhed naturligvis.

Fuld sikkerhed for dig

I den forseglede container kan du lægge papirer, du ønsker at makulere, så informationerne aldrig kommer videre. Vi tilbyder denne ekstra service for at gøre vores til, at endnu mere papir sendes til genbrug frem for forbrænding.

Dansk sikkerhedsmakulering, makulerer papiret direkte når det kommer op i bilen fra containerne, det understøtter databeskyttelsesforordningen, og giver ARCs kunder en bedre sikkerhed for deres data.
Det betyder, at dine oplysninger er sikre i vores hænder.

Find din genbrugsplads

Find åbningstider og adresser for ARCs genbrugspladser.