Ordensregler

Der kommer mere end en million kunder på ARCs genbrugspladser hvert år. Det giver trængsel ved containerne – især i myldretiden. Trods trængsel og mange biler skal genbrugspladsen være et rart sted at være.

Adgang

 • Borgere og virksomheder kan aflevere sorteret affald fra Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Københavns og Tårnby Kommuner på genbrugspladsen.
 • Enhver, der kommer på genbrugspladserne, har pligt til at rette sig efter det legitimerede pladspersonales instruktioner.
 • Køretøjer med en registreret totalvægt på over 3.500 kg har ikke adgang til at aflevere affald på genbrugspladsen. Eventuel trailer indgår ikke i totalvægten.

Sortering og modtagelse af affald

 • Pladspersonalet står til rådighed med vejledning om aflæsning og sortering af affaldet samt opklaring af tvivlsspørgsmål.
 • Sortering af affaldet påhviler brugerne, og affaldet skal ved aflevering være sorteret i overensstemmelse med sorteringsvejledningen.
 • Dagrenovation og andet let fordærveligt affald modtages ikke på genbrugspladserne.
 • Affald, der ikke er sorteret korrekt, kan ikke modtages på genbrugspladsen. I stedet skal der rettes henvendelse til kommunen, og anvisninger i kommunens affaldsregulativer følges
 • Skilte på containerne angiver i hvilken container, affaldet skal anbringes. Fejlsorteringer kan udgøre en miljømæssig risiko eller forringe mulighederne for genanvendelse af affaldet, og derfor skal skiltenes og personalets instruktioner om sortering og placering af affaldet overholdes.
 • Asbest, maling, olie- og kemikalieaffald kan afleveres i mindre mængder og skal afleveres til pladspersonalet. Mængdebegrænsninger findes også for elektronik og bygge- og anlægsaffald.  
 • Genbrugspladsens brugere skal medvirke til at rydde op og feje ved spild.
 • Det er ikke tilladt at aflæsse affald ved porten.
 • Det er ikke tilladt at tage ting fra containere på ARCs genbrugspladser.

Klare sække giver bedre genbrug

Det affald, du ønsker at aflevere emballeret, skal du aflevere i klare sække. Det giver genbrugsvejlederne bedre mulighed for at hjælpe dig med en miljøvenlig affaldssortering. På den måde bliver mere affald genbrugt, og samtidig er du med til at mindske CO2-udledningen, når det affald, der ikke kan genbruges, bliver brændt på anlægget.

Derfor skal du sortere

Affaldssortering medvirker til at spare på jordens begrænsede ressourcer. Når du sorterer, gør du en positiv forskel, for fremtidige generationer. Jo mere ensartet en sortering er, desto nemmere bliver det at genanvende materialerne – derfor er der mere end 30 sorteringer ARCs genbrugspladser.