Denne artikel er mere end seks mdr. gammel

***Opdatering 28. marts 2023 kl. 13.10: 3F og ARC har indgået aftale om den fremtidige arbejdstid for de københavnske renovationsmedarbejdere. Læs mere i denne pressemeddelelse.***

De københavnske renovationsmedarbejdere fortsætter arbejdsnedlæggelsen, og har her til morgen lavet en ulovlig og uvarslet blokade af Amager Bakke ved indkørslen til energianlægget. Det sker efter, at det arbejdsretlige system i går har kendt arbejdsnedlæggelsen overenskomststridig og opfordret renovationsmedarbejderne til at genoptage arbejdet.

ARC har opfordret renovationsmedarbejderne til omgående at stoppe den ulovlige blokade, og har bedt politiet gribe ind for at genoprette den offentlige ro og orden samt sikre adgang til energianlægget.

”3F og renovationsmedarbejderne har gentagne gange fremført, at ARC skulle være løbet fra en indgået aftale i sidste uge. Det er ARC magtpåliggende at understrege, at det ikke er tilfældet. Efter et dialogmøde tirsdag om de københavnske renovationsmedarbejderes fremtidige arbejdsvilkår modtog ARC en mail med udkast til en arbejdstidsaftale fra tillidsrepræsentanterne. Men udkastet havde aldrig været drøftet med ARC. Og ARC måtte konstatere over for 3F, at en aftale ikke kan indgås uden modpartens accept”, sigerHelena Hasselsteen Nielsen, chef for affaldsindsamling hos ARC.

Samtidig har ARC indgået en tilpasningsaftale med 3F den 22. juni 2022, der beskriver løn og arbejdsforhold efter 1. maj. Den eneste uenighed er, hvornår 2. holdet kan gå hjem efter 1. september.

“Vi vil gerne i dialog med skraldemændene om, hvordan vi bedst tilrettelægger arbejdet. Men så længe de strejker, forhandler vi ikke. Så snart de er tilbage på arbejde, fortsætter vi gerne dialogen om arbejdstiden. Det bliver dog afgørende, at aftalen om arbejdstid giver medarbejderne den nødvendige tid til at udføre arbejdet arbejdsmiljømæssigt forsvarligt uden forceret arbejdstempo samt sikre tid til, at el-skraldebilerne kan lade mellem de to skift”, siger Helena Hasselsteen Nielsen.

BAGGRUND

Der har siden efteråret 2020 pågået konstruktive forhandlinger mellem 3F og ARC om de københavnske renovationsmedarbejderes fremtidige arbejdsvilkår i takt med, at de overgår til at skulle arbejde for ARC. Der blev den 22. juni 2022 indgået en såkaldt tilpasningsaftale om løn og arbejdsvilkår. Denne definerer, at renovationsmedarbejderne arbejder med fyraftensakkord i perioden frem til 31. august 2023, hvorefter de overgår til en lønpakke på KL-overenskomst.

I de afsluttende forhandlinger om den fremtidige arbejdstid fra den 1. september 2023 er der opstået en uoverensstemmelse om arbejdstiden for 2. holdet, dvs. hvornår 2. holdet skal møde ind på dagen – der er ikke uenighed om løn og arbejdsvilkår i øvrigt. Det har ledt til, at de københavnske renovationsmedarbejdere mandag morgen har nedlagt arbejdet.

Arbejdsnedlæggelsen er tirsdag den 21/3 kl. 10.00 blevet kendt overenskomststridig på et fællesmøde mellem KL, FH og 3F. Og alle parter har opfordret renovationsmedarbejderne til at genoptage arbejdet fra onsdag den 22/3 samt at holde det normaliseret fremover.

For fakta om ARCs forhandlinger med 3F – se denne side