Denne artikel er mere end seks mdr. gammel

***Opdatering 28. marts 2023 kl. 13.10: 3F og ARC har indgået aftale om den fremtidige arbejdstid for de københavnske renovationsmedarbejdere. Læs mere i denne pressemeddelelse.***

I dagens dækning om arbejdsnedlæggelsen blandt de københavnske renovationsmedarbejdere fremsættes påstande fra 3F om, at ARC skulle være løbet fra en aftale. Det billede kan ARC ikke genkende.

20. marts 2022

3F har i dagens mediedækning udtalt, at ARC skulle være løbet fra en indgået aftale i sidste uge. Det billede kan ARC ikke genkende.

Efter et dialogmøde om de københavnske renovationsmedarbejderes fremtidige arbejdsvilkår modtog ARC en mail med udkast til en arbejdstidsaftale fra tillidsrepræsentanterne. Det udkast havde aldrig været drøftet med ARC.

ARC har måttet konstatere over for 3F, at en aftale ikke kan indgås uden modpartens accept.

”En aftale skal sikre medarbejderne den fornødne tid til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så arbejdstempoet ikke skal forceres unødigt, og vi derved passer bedst muligt på vores medarbejdere. Samtidig skal der være tid til, at el-skraldebilerne ved behov kan lade mellem de to skift. Det har skabt en uoverensstemmelse mellem parterne”, siger ARCs chef for affaldsindsamling, Helena Hasselsteen Nielsen, og fortsætter:

”Derfor har ARC inddraget KL og lader nu det arbejdsretlige system gøre sit arbejde. Vi vil dog også understrege, at så snart arbejdet genoptages, er ARC åbne for en dialog. Vi tilbyder et godt job med gode vilkår til renovationsmedarbejderne også efter den 1. september”.

BAGGRUND

Der har siden efteråret 2020 pågået konstruktive forhandlinger mellem 3F og ARC om de københavnske renovationsmedarbejderes fremtidige arbejdsvilkår i takt med, at de overgår til at skulle arbejde for ARC. Der blev den 22. juni 2022 indgået en såkaldt tilpasningsaftale om løn og arbejdsvilkår. Denne definerer, at renovationsmedarbejderne arbejder med fyraftensakkord i perioden frem til 31. august 2023, hvorefter de overgår til en lønpakke på KL-overenskomst.

I de afsluttende forhandlinger om den fremtidige arbejdstid fra den 1. september 2023 er der opstået en uoverensstemmelse om arbejdstiden for 2. holdet, dvs. hvornår 2. holdet skal møde ind på dagen – der er ikke uenighed om løn og arbejdsvilkår i øvrigt. Det har ledt til, at de københavnske renovationsmedarbejdere her til morgen har nedlagt arbejdet.

FAKTA OM SAGEN

  • Se fakta om forhandlingerne her.
  • Se yderligere information om ARCs hjemtagelse af opgaven med indsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune her.

For fakta om ARCs forhandlinger med 3F – se denne side