Hjemtagelse af indsamling

ARC hjemtager opgaven med at indsamle husholdningsaffald i Københavns Kommune

Over de næste par år hjemtager ARC kontrakter for indsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune. ARC udvider butikken med cirka 370 nye kollegaer fordelt på 350 skraldemænd og 20 administrative medarbejdere. Hertil kommer cirka 120 skraldebiler, hvoraf størstedelen kommer til at køre på el. ARCs indsamlingsafdeling skal, når opgaven står færdig i 2024, fordeles over to lokaliteter.

Opgaven med hjemtagningen kan sammenlignes med at få et stort puslespil til at gå op. I indsamlingsafdelingen sidder de med skitser af de forskellige arealer og tegner og planlægger indretning af pladserne og placering af biler, ladestandere og så videre. I sidste ende handler det nemlig om, at få det hele til at gå op i højere enhed i takt med at flere kontrakter hjemtages af ARC.

Baggrunden for hjemtagelsen

Baggrunden for hjemtagelsen er en politisk beslutning i Københavns Kommune, og beslutningen betyder, at der fremadrettet skal arbejdes med:

 1. Bedre arbejdsmiljø: ARC og Københavns Kommune kerer sig om arbejdsmiljøet for alle medarbejdere og vil sikre, at skraldemændene kan holde til et helt arbejdsliv. At være skraldemand er et belastende arbejde, men det skal ikke føre til, at man slider sig selv ned. Der arbejdes imod et sundere arbejdsmiljø, så man kan være skraldemand hele livet. Det betyder også, at toppen af tempoet skal tages, da et for højt arbejdstempo medfører uhensigtsmæssigt mange arbejdsskader.
 2. Styrket klimaprofil: Københavns Kommune har ambitiøse klimamål, og byens borgere (12%) angiver klima som det vigtigste emne i den kommende kommunalvalgkamp frem mod valget i november 2021. Alle ARCs skraldebiler skal køre på grøn el, da det forbedrer luftkvaliteten i byen, reducerer støjen fra skraldebilerne og modner markedet for elskraldebiler. Det kan blive nødvendigt at lade midt på dagen, og arbejdsplanerne skal give plads til dette.
 3. Løbende nytænkning: Indsamlingen skal løbende optimeres og tilpasses for at kunne leve op til Københavns klimaambitioner. Det har i praksis vist sig meget vanskeligt at gøre inden for en kontraktperiode med en privat leverandør, hvor enhver ændring typisk koster dyrt, og tager lang tid at få på plads.

Grønne elskraldebiler

Hovedparten af de skraldebiler, der i dag indsamler husholdningsaffald i Københavns Kommune, anvender certificeret biogas som drivmiddel og el til komprimering.

Eksempel på elskraldebil

Til glæde for både indbyggere og miljøet har Københavns Kommune i deres Ressource- og Affaldsplan (Cirkulær København) stillet krav til, at der primært skal indkøbes elskraldebiler. Det skal give mindre støj og mindre udledning af CO2 og skadelige partikler. Eldrevne skraldebiler er forholdsvis nye på markedet, og de bliver ikke masseproduceret endnu. Det tager derfor op til 16 måneder at bygge en elskraldebil. De lange leveringstider betyder, at ARC allerede nu skal udbyde biler, der først skal bruges i august 2022.

Det er ligeledes en god idé at have reservebiler, som ikke kører på el. Dels for at sikre at der altid kan indsamles husholdningsaffald i København eller i tilfælde af, at medarbejderne møder ind til et fladt batteri, bilerne er på værksted eller ude af drift. Her skal der være et alternativ, da opladningen tager længere tid end at fylde gas på.

I forhold til opladning af bilerne skal der tænkes helt anderledes. Bilerne skal ikke bruge tid på at køre til tankstationer, man skal derimod blot sættes til opladning, når de kommer hjem fra dagens tur. Opladning af cirka 100 skraldebiler kræver et enormt strømforbrug. Derfor er der et særskilt projekt i gang med at få klargjort, hvordan vi lykkes med at oplade så mange skraldebiler samtidig. Der er ikke lignende tilfælde i Danmark, vi kan læne os op ad, så vi er nødt til at gennemtænke projektet på egen hånd. Selvfølgelig med hjælp fra eksperter, og her trækker vi blandt andet på bussektoren.

Eksempel på en elskraldebil
Eksempel på en elskraldebil

Arealerne

En af hjørnestenene i hjemtagelsesopgaven har været at finde arealer, hvor både personale og biler kan være. Der er ikke ret mange ledige arealer i København, så det har været en svær opgave at finde arealerne.

Den ene lokation er Parkstien i Valby. Her er der tale om et areal, som ARC lejer af HOFOR, og hvor der skal bygges helt nye faciliteter. Det bliver totalentreprenørteamet bestående af C.C. Brun Entreprise A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører og WE, som skal opføre de nye mandskabsfaciliteter. Der er tale om et ambitiøst og grønt projekt, hvor der bl.a. skal opføres grønne tage, træfacader af genanvendt træ og sågar et insekthotel.

Rendering af Parkstien

Det nye byggeri kommer til at indeholde:

 • Administration og driftskontor
 • Kantine med anretterkøkken
 • Fitness- og behandlerlokaler
 • Værksted og vaskehal
 • Parkeringsfaciliteter til 65 eldrevne skraldebiler og tre transformerstationer for opladning
 • To omklædnings- og baderum for 230 personer – et sæt til rent og et sæt til beskidt miljø.

Den anden adresse er nabo til Amager Bakke – Kraftværksvej 25, hvor der ligeledes skal bygges nye faciliteter.

Fakta

 • Der skal ansættes 350 skraldemænd + 20 administrative medarbejdere.
 • Der skal indkøbes 120 skraldebilde +/-. Hovedsageligt elbiler som i gennemsnit er 1,5 gange dyrere end de nuværende biocertificeret/el bil. Til gengæld forventer man, at elbilerne holder i gennemsnit 2 år længere – 10 år i stedet for 8 år.
 • Arealer: Kraftværksvej, Amager og Parkstien, Valby

Her kører ARCs skraldebiler

Se ARCs indsamlingsordninger og få svar på generelle spørgsmål