Hjemtagelse af indsamling

ARC hjemtager opgaven med at indsamle husholdningsaffald i Københavns Kommune

Denne artikel er udgivet 16. marts 2021, og indholdet kan være forældet.

Over de næste par år hjemtager ARC kontrakter for indsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune. ARC udvider forretningen med cirka 370 nye kollegaer fordelt på 350 renovationsmedarbejdere og 20 administrative medarbejdere. Hertil kommer cirka 120 skraldebiler, hvoraf størstedelen kommer til at køre på el. ARCs affaldsindsamling skal, når opgaven står færdig i 2024, fordeles over to lokaliteter.

Opgaven med hjemtagningen kan sammenlignes med at få et stort puslespil til at gå op. I Affaldsindsamlingen har de siddet og planlagt indretning af pladserne og placering af biler, ladestandere og så videre. I sidste ende handler det nemlig om, at få det hele til at gå op i højere enhed i takt med at flere kontrakter hjemtages af ARC.

Baggrunden for hjemtagelsen

Baggrunden for hjemtagelsen er en politisk beslutning i Københavns Kommune, og beslutningen betyder, at der fremadrettet skal arbejdes med:

 • Bedre arbejdsmiljø: ARC og Københavns Kommune vil gerne tage hånd om arbejdsmiljøet for alle medarbejdere og vil sikre, at renovationsmedarbejderne kan holde til et helt arbejdsliv. Det at være renovationsmedarbejder, kan nemlig være et belastende arbejde, men det skal ikke føre til, at man slider sig selv ned. Der arbejdes henimod et sundere arbejdsmiljø, så man kan være renovationsmedarbejder hele arbejdslivet. Det betyder også, at toppen af tempoet skal tages af, da et for højt arbejdstempo medfører uhensigtsmæssigt mange arbejdsskader. Arbejdstilsynets statistik over anmeldte arbejdsulykker viser 2014-2019 viser, at affaldssektoren har flest ulykker, næsten fem gange højere end alle brancher.
 • Styrket klimaprofil: Københavns Kommune har ambitiøse klimamål, og op til 80% af alle ARCs skraldebiler skal køre på grøn el, da det forbedrer luftkvaliteten i byen, reducerer støjen fra skraldebilerne og modner markedet for elskraldebiler. Det kan blive nødvendigt at lade midt på dagen, og arbejdsplanerne skal give plads til dette. Derfor har Københavns Kommune også besluttet at udvide det tidsrum, hvor skraldebilerne må køre på gaden fra kl. 06 – 20.
 • Løbende nytænkning: Indsamlingen skal løbende optimeres og tilpasses for at kunne leve op til Københavns Kommunes klimaambitioner. Det har i praksis vist sig meget vanskeligt at gøre inden for en kontraktperiode med en privat leverandør, hvor enhver ændring typisk koster dyrt, og tager lang tid at få på plads.

Fakta om ARCs forhandlinger med 3F omkring arbejdstidsaftale til de københavnske renovationsmedarbejdere

Se fakta om forhandlingerne på denne faktaside. Bemærk at 3F og ARC den 28. marts 2023 har indgået aftale om den fremtidige arbejdstid for de københavnske renovationsmedarbejdere. Læs mere i denne pressemeddelelse.

Grønne elskraldebiler

Til glæde for både borgere og miljøet har Københavns Kommune i deres Ressource- og Affaldsplan (Cirkulær København) stillet krav til, at der primært skal indkøbes elskraldebiler. Det skal give mindre støj og mindre udledning af CO2 og skadelige partikler. Eldrevne skraldebiler er forholdsvis nye på markedet, og de bliver ikke masseproduceret endnu. Det tager derfor op til 18-20 måneder at bygge en elskraldebil. De første 24 skraldebiler blev taget i brug i august 2022, og i løbet af 2023 vil den eldrevne vognpark vokse til omkring 100 køretøjer.

De første erfaringer med etableringen af ladeinfrastruktur til at lade verdens pt. største flåde af el-skraldebiler har vist sig ikke at være en helt enkel sag. Der skal bl.a. anskaffes ladestandere, og forsyningsselskaberne skal grave større kabler ned i jorden. Leveringstiden for ladere er også blevet væsentligt længere end ARC havde regnet med. Det er en velkendt udfordring, og det tager tid. Derfor har ARC i perioden august 2022 til februar 2023 lejet dieselgeneratorer, som har skaffet strøm til vores lynladere, der i opstartsfasen ikke kunne få leveret tilstrækkeligt med strøm fra elnettet. Dieselgeneratorerne er taget ud af drift februar 2023, og det har vist sig, at behovet for lynladning var meget begrænset. Generatorerne har kørt ca. et par timer om ugen og ladet i gennemsnit to – seks ud af de 24 el-skraldebiler, vi pt. har i drift (med mange flere på vej). Det betyder, at mere end 95% af det samlede elforbrug er kommet fra elnettet. Læs også mere på LinkedIn her.

Nye personalefaciliteter til indsamling af affald

En af hjørnestenene i hjemtagelsesopgaven har været at finde steder, hvor både personale og biler kan være. Der er ikke ret mange ledige arealer i København, så det har været en svær opgave at finde egnede steder.

Den ene lokation er Parkstien i Valby. Her er der tale om et areal, som ARC lejer af HOFOR, og hvor der skal bygges helt nye faciliteter. Det bliver totalentreprenørteamet bestående af C.C. Brun Entreprise A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører og WE, som skal opføre de nye personalefaciliteter. Der er et både ambitiøst og grønt projekt, hvor der bl.a. skal opføres grønne tage, træfacader af genanvendt træ og sågar et insekthotel.

Rendering af Parkstien

Det nye byggeri kommer til at indeholde:

 • Administration og driftskontor
 • Kantine med anretterkøkken
 • Fitness- og behandlerlokaler
 • Værksted og vaskehal
 • Parkeringsfaciliteter til 65 eldrevne skraldebiler og tre transformerstationer for opladning
 • To omklædnings- og baderum for 230 personer – et sæt til rent og et sæt til beskidt miljø.

Den anden adresse er nabo til Amager Bakke – Kraftværksvej 25, hvor der ligeledes skal bygges nye faciliteter.

Fakta

 • Der skal ansættes 350 skraldemænd + 20 administrative medarbejdere.
 • Der skal indkøbes 120 skraldebilde +/-. Hovedsageligt elbiler som i gennemsnit er 1,5 gange dyrere end de nuværende biocertificeret/el bil. Til gengæld forventer man, at elbilerne holder i gennemsnit 2 år længere – 10 år i stedet for 8 år.
 • Arealer: Kraftværksvej, Amager og Parkstien, Valby

Her kører ARCs skraldebiler

Se ARCs indsamlingsordninger og få svar på generelle spørgsmål