Amager Bakke i modlys

Miljø og Arbejdsmiljø

ARC har høje ambitioner for både miljø og arbejdsmiljø. For ARC er et godt arbejdsmiljø en naturlig del af vores kontinuerlige arbejde for at være en veldrevet virksomhed. Vi har fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling.

Hos ARC arbejder vi for at udnytte affaldets ressourcer og samtidig minimere miljøpåvirkningen. Derfor har vi desuden miljøcertificeringen ISO 14001:2015

ARC har været miljø- og arbejdsmiljøcertificeret siden 2000, og i november 2018 overgik ARC fra OHSAS 18001 certificering til ISO 45001:2018 certificering.

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet omfatter alle aktiviteter, produkter og ydelser knyttet til drift af Amager Bakke, affaldsindsamling og genbrugspladser og -stationer.

Affaldsindsamling tømmer affald i private hustande i Tårnby, Dragør og Københavns Kommune.

Genbrugspladserne ligger i de fem ejerkommuner. ARC har ialt ni genbrugspladser i drift: Bispeengen, Borgervænget, Dragør, Hvidovre, Kirstinehøj, Kulbanevej, Sydhavn, Vermlandsgade og Vægtergangen.

Energianlægget Amager Bakke omdanner energien i affaldet til el og varme.

Fælles stabsfunktioner har til huse på Amager Bakke og omfatter regnskab, økonomi, IT, indkøb, projektledelse, kommunikation, HR, service, kantine, rengøring og reception samt Miljø- og Arbejdsmiljøledelse.

Adresser omfattet af ledelsessystemet

ARC – I/S Amager Ressourcecenter, Vindmøllevej 6, 2300 København S – CVR nr.: 34208115

P-numre og adresser

1018761587

Amager Bakke, Vindmøllevej 6, 2300 København S

1017857890

Bispeengen Genbrugsstation, Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg

1016136707

Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80, 2100 København Ø

1003387672

Dragør Genbrugsplads, Bachersmindevej 15 2791 Dragør

1010956761

Hvidovre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

1011320275

Kirstinehøj Genbrugsplads, Kirstinehøj 25 C 2770 Kastrup

1020070257

Kraftværksvej 25, 2300 København S

1028565298

Kraftværksvej 31, 2300 København S

1010956710

Kulbanevej Genbrugsstation, Retortvej 4, 2500 Valby

1024445867

Sydhavnen Genbrugscenter, Bådehavnsgade 50, 2450 København

1010956753

Vermlandsgade Genbrugsstation, Herjedalgade 2 – 4, 2300 København S

1010956818

Vægtergangen Genbrugsplads, Vægtergangen 32A 2770 Kastrup

1024320347

Affaldsindsamling Tårnby/Dragør, Ved Lergravene 8, 2770 Kastrup