Denne artikel er mere end seks mdr. gammel

***Opdatering 28. marts 2023 kl. 13.10: 3F og ARC har indgået aftale om den fremtidige arbejdstid for de københavnske renovationsmedarbejdere. Læs mere i denne pressemeddelelse.***

De københavnske renovationsmedarbejdere fortsætter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse på femte døgn. ARC opfordrer renovationsmedarbejderne til at genoptage arbejdet, så borgerne i København, Dragør og Tårnby igen kan få hentet affaldet, og er klar til et forhandlingsmøde mandag morgen, hvis arbejdet er genoptaget dér.

De københavnske renovationsmedarbejdere har siden mandag nedlagt arbejdet overenskomststridigt.

”På borgernes vegne er vi rigtig kede af, at affaldet ikke bliver hentet i øjeblikket. Det er bestemt ikke med vores gode vilje, at vores medarbejdere ikke henter affald i byerne. Vi beklager, de problemer det skaber og har opfordret medarbejderne til at afslutte den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse og genoptage arbejdet”, siger Helena Hasselsteen Nielsen, chef for affaldsindsamling hos ARC, og fortsætter:

”Vi er klar til at genoptage forhandlingerne om arbejdstiden, og har indkaldt til et forhandlingsmøde mandag morgen. Men det forudsætter, at renovationsmedarbejderne er vendt tilbage i arbejde”.

BAGGRUND

Se baggrund for og fakta om forhandlingerne om arbejdstiden for andet skiftehold efter den 1. september her.

ARC vil gerne i dialog med renovationsmedarbejderne om, hvordan arbejdet bedst tilrettelægges. En kommende aftale skal sikre medarbejderne den fornødne tid til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så arbejdstempoet ikke forceres unødigt. Det gør vi for at passe bedst muligt på vores medarbejdere, så de kan holde til et helt arbejdsliv.

Så sent som i dag har Trygfonden publiceret en rapport om tryghed i arbejdslivet, som dokumenterer, at 4 ud af 10 har smerter, som hæmmer deres arbejde. Problemerne er primært koblet til arbejdstypen – et hårdt arbejde slider.

Netop derfor ønsker ARC med afsæt i anbefalingerne fra projektet ’Sunde skraldemænd’ at tage toppen af farten i arbejdsudførelsen, da et for højt arbejdstempo medfører uhensigtsmæssigt mange arbejdsskader. Arbejdstilsynets statistik for anmeldte arbejdsulykker 2014-2019 taler sit eget tydelige sprog:

Den højeste gennemsnitlige ulykkesincidens i perioden ses i branchen indsamling af ikke-farligt affald, der ligger fem gange højere end gennemsnittet for alle brancher.

  • Se baggrund for og fakta om forhandlingerne her
  • Se yderligere information om ARCs hjemtagelse af opgaven med indsamling af husholdningsaffald i Københavns Kommune her.