Tømning af container under filterpresse

1 Gyldighed

Instruktionen skal benyttes hver gang der fjernes container under filterpresser.

2 Særlige risici

Når containeren er fjernet, er der risiko for at personer færdes under filterpressens afkast. Hvis filterpressen ikke er sikret, er der risiko for at der falder en filterkage ned på personen under, hvilket kan give alvorlig personskade.

3 Personlige værnemidler

Åndedrætsværn med P3 filter eller friskluftforsynet åndedrætsværn

Vand- og støvtætte nitrilhandsker
Man kan enten bruge kraftige nitrilhandsker (min. 0,4 mm), som man kan arbejde med direkte, eller et par tynde handsker under en almindelig arbejdshandske.
Arbejdshandsken skal iføres, grundet den fysiske påvirkning. Handsken skal derfor have tilstrækkelig gennemtrængningstid.

Støvtæt overtræksdragt med hætte, klasse S-5
Ved almindeligt containerskift kan anvendes almindeligt arbejdstøj med lange bukser og lange ærmer. Stærkt støvende tilstande kræver fuld beskyttelse.
Ved tilsmudsning af tøjet skal dette skiftes straks efter arbejdet. Hvis der skal graves i containeren eller lign. er der krav til brug af dragten.

Tætsluttende sikkerhedsbriller
Øjenværn er påbudt i rummet. Visir på KASK hjelm er acceptabelt i de fleste situationer. Ved stærkt støvende arbejde skal ansigtet sikres mere effektivt. Kombination af turbofilter og øjenværn i form af lukket visir kan med fordel benyttes.

4 Særlige forhold

Der henvises til instruktionen ”Gips, arbejder i rest produkt container rum” som skal være kendt af medarbejdere, der arbejder med tømning af container under pressen.

5 Fremgangsmåde

 1. Det sikres at filterprocessen er færdig. Alle sekvenser i 200.
 2. Filterpressen sættes i sikker tilstand (rammer samlet og drypbakke lukket).
  a. Filterprocessen sættes i ”M” fra kontrolrum.
  b. Rammer lukkes ”SOC FP Closing”. Grøn lampe i rammer lukket.
  c. Reset sekvens (200)
  d. Drypbakke lukkes “SOC FP Dripping tray closing”. Grøn lampe i drypbakke lukket.
  e. Reset sekvens (200)
 3. Bemyndiget person sikrer at filterpresse er i ”sikker tilstand”.
 4. Sikkerhedsafbryder i containerrum aktiveres.
 5. Der kan nu flyttes på containerne.
 6. Efter endt arbejde med containerne i filterpresserummet sættes sikkerhedsafbryderen tilbage.
 7. I kontrolrum resettes sikkerheds kreds.
 8. Anlægget sættes i Auto fra kontrolrum og processen kan atter sættes i gang.

NB: Efterfølgende oprydning i rummet er påkrævet