Modtagelse af ammoniakvand

1 Gyldighed

Instruktionen skal benyttes hver gang der modtages ammoniakvand (24,5%), fra tankbil til lagertank 1 (A0HSJ11NH.C1) eller lagertank 2 (A0HSJ21NH.C1)

2 Særlige risici

Udslip til nærmiljø samt mulighed for eksponering af ammoniak dampe.

3 Personlige værnemidler

Chauffør og losningskontrollant skal anvende nitrilhandsker, ansigtsskærm (KASK hjelm med brille/visir accepteres) samt kemikalie resistent forklæde/dragt eller tilsvarende beklædning som beskytter mod kemikalier på væskeform.
Chauffør og losningskontrollant skal – fra forberedelsen til aflæsning og under selve aflæsningen, medbringe/bære åndedrætsværn (med K filter mod ammoniak) i bæltetaske, så det er klar til hurtig brug, således at chauffør og losningskontrollant hurtigt kan tage åndedrætsværn på ved en eventuel ulykke.

Åndedrætsværn med K filter (brun)
Tætsluttende ansigtsmaske, der beskytter mod ammoniak dampe skal være let tilgængelig under operationen.

Ansigtsskærm, der dækker hele ansigtet.
En KASK hjelm med visir kan godkendes.

Kemikalie resistent forklæde skal bæres under hele operationen

Kemikalie resistente handsker som nitril, butyl e.l.

4 Særlige forhold

4.1 Chauffør

Fører af tankvogn har ADR bevis og er kompetent i betjeningen af tankvognen. Kan forstå dansk eller engelsk.

4.2 Løsningskontrollant

Person fra Søegård Vandteknik, som er sagkyndig i forhold til ammoniak, aflæsningsprocedurer for ammoniak og er kompetent i betjening af ammoniakanlægget. Kan tale og forstå dansk.

4.3 ARCs driftspersonale

Produktionsleder, Produktionstekniker eller Produktionssupporter, som er kompetent i betjening af anlægget og ARCs interne regler og procedurer.

5 Procedure

 • ARC driftspersonale skal være tilstede ved tankgården ved start og sørge for at der er lukket for afløb til kloak.
 • Aflæsning må påbegyndes når ARCs driftspersonale og losningskontrollanten begge har givet tilladelse.
 • Chauffør og losningskontrollant skal begge være tilstede under hele losningen.
 • Losningskontrollant skal sikre at der ikke kommer personer ind i området som ikke skal være der i forbindelse med losningen.
 • Chauffør og losningskontrollant skal sikre at kun relevante instruerede personer kommer ind i området, og at de er iført korrekte personlige værnemidler.
 • Øvrige personer skal holde sikker afstand til losning.
 • Chauffør skal betjene tankbil, herunder tilkoble slanger for ammoniakvand og returluft.

Losningskontrollant skal umiddelbart før tankbil bakker ind på betonplade:

 • teste at nødbruser og øjenskyl for funktion.
 • informere kontrolrum om at losning af ammoniakvand skal igangsættes, og afvente at ARCs driftspersonale kommer til aflæsningsstedet. ARCs kontrolrum har tlf. nr. 3268 9406.
 • sikre, at chauffør og losningskontrollant bærer/medbringer personlige værnemidler iht. afsnit 2.
 • orientere sig om vindretning, flugtmulighed modsat vindretning og orientere chauffør om dette.
 • sikre, at øvrige personer holder sikker afstand, står modsat vindretning og er informerede om flugtmulighed.
 • sikre, at kloak forbindelse fra betonplade er afbrudt og afspærringer er opsat i nødvendigt omfang.

Losningskontrollant skal i forbindelse med losning:

 • have mulighed for at tage kontakt med kontrolrum via radio eller mobil.
 • assistere chauffør med bakning af tankbil ind på betonplade.
 • sikre, at slanger for ammoniakvand og returluft er tilkoblet tankbil før losning igangsættes.
  Herunder sikre, at håndafspærringer ved henholdsvis pumpe modul for fyldning (A0HSJ90).
 • AA001 og A0HSJ91 AA001) og ved tankbil, åbnes før losning igangsættes, samt at automatventiler for henholdsvis ammoniakvand (A0HSJ92 AA151 eller A0HSJ93 AA151) og for returluft (A0HSJ96 AA151) åbner når losning igangsættes. o sikre, at slanger for ammoniakvand og returluft ikke er beskadigede og overholder dato. Kontrollen skal foretages når slanger er tilkoblet tankbil, men før losning igangsættes.
 • betjene lokalt betjeningspanel, herunder sikre at lagertank som skal fyldes kan indeholde volumen af tankbil og at den rigtige lagertank fyldes.
 • sikre, at slanger for ammoniakvand og returluft er frakoblet tankbil og hængt på plads før tankbil kører væk.

Hver lagertank for ammoniakvand kan rumme 50 m3 og er udstyret med 0-100% analog visning på lokalt betjeningspanel. Tankbil medbringer typisk 30 m3 og der skal være en sikkerhedsmargin på 5 m3 mod overfyldning, dvs. at lagertank før losning typisk maks. må indeholde 15 m3 (svarende til ca. 30%). Såfremt tankbil er større end 30 m3 skal indhold af lagertank korrigeres tilsvarende.

Losningskontrollant skal umiddelbart efter tankbil er kørt væk:

 • sikre at kloak forbindelse fra betonplade bliver genetableret.
 • informere kontrolrum at losning af ammoniakvand er afsluttet.

6 Sikkerhedsdatablad

Datablad kan tilsendes ved henvendelse til arc@a-r-c.dk