Gips

1 Gyldighed

Gælder for arbejde i rum A0UHA03R25.
Instruktionen gælder for arbejde med gips fra centrifugerne, samt tømning af gipscontainere i portene 3 og 4.
Instruktionen er gældende for arbejde i den del af rummet, der befinder sig ud for portene 5 og 6 med containerne for kager fra filterpresserne.

2 Særlige risici

Eksponering af støv fra gips indeholdende diverse restprodukter fra røggasrensning.

3 Personlige værnemidler

Åndedrætsværn med P3 filter eller friskluftforsynet åndedrætsværn

Vand- og støvtætte nitrilhandsker
Man kan enten bruge kraftige nitrilhandsker (min. 0,4 mm), som man kan arbejde med direkte, eller et par tynde handsker under en almindelig arbejdshandske.
Arbejdshandsken skal iføres, grundet den fysiske påvirkning ved rengøring af overflader. Handsken skal derfor have tilstrækkelig gennemtrængningstid.

Støvtæt overtræksdragt med hætte, klasse S-5
Dragter er denne type er ofte hvide, og går deraf under navnet ”snemandsdragt”. Ved almindeligt containerskift kan anvendes almindeligt arbejdstøj med lange bukser og lange ærmer. Ved tilsmudsning af tøjet skal dette skiftes straks efter arbejdet. Hvis der skal graves i containeren eller lign. er der krav til brug af dragten.

Tætsluttende sikkerhedsbriller
Øjenværn er påbudt i rummet. Visir på KASK hjelm er acceptabelt i de fleste situationer. Ved stærkt støvende arbejde skal ansigtet sikres mere effektivt. Kombination af turbofilter og øjenværn i form af lukket visir kan med fordel benyttes.

4 Særlige forhold

I rummet er der særlig risiko for udsættelse for gipsstøv i nedenstående tilfælde;

 • Når centrifugen er i tømningscyklus, tømmes gipsstøvet ned i en container via et nedstyrtningsrørsystem. Denne proces frembringer en væsentlig støvproduktion i rummet.
  Tidspunkt for tømning af centrifugen kan ikke forudses. Derfor er risikoen altid tilstede.
 • Presenningen som er placeret på siden af containeren bliver forurenet af gips fra centrifugen.
  Når containeren er fuld skal presenningen rulles henover containeren inden den køres ud.
 • Flytning af container med traktoren kan give støvdannelser i området omkring containeren.
 • Rengøring af rummet ved støvsugning, brug af svaber og skovl og lignende.
  NB: Brug af kost er ikke tilladt.
 • Alle typer af arbejder i rummet uden forudgående rengøring (se punktet ovenfor).
 • Ophvirvlet støv f.eks. fra turbulens ved åben port.