Flyveaske

1 Gyldighed

Denne instruktion gælder for udførsel af arbejdsopgaver, hvor arbejdet ikke på anden måde kan planlægges, tilrettelægges og udføres så eksponering for flyveaske undgås.

2 Særlige risici

Flyveaske indeholder en række sundhedsskadelige stoffer, hvorfor der skal anvendes værnemidler som beskrevet i denne instruktion. Ligeledes skal al unødig kontakt med – eller spredning af – flyveaske, undgås

3 Personlige værnemidler

Ved risiko for kontakt med flyveaske, skal der anvendes:

Åndedrætsværn med turbofilter P3 og fuld øjen- og ansigtsbeskyttelse
Dvs. turbofilter med full-face beskyttelse, f.eks. som tætsluttende ansigtsmaske eller visir med overtryk. Hele ansigtet skal beskyttes, inklusiv luftveje, og derfor kan ”kaffefilter” ikke benyttes.

Støvtæt overtræksdragt med hætte, klasse S5
Dragter er denne type er ofte hvide, og går deraf under navnet ”snemandsdragt”.

Støvtætte nitrilhandsker
Man kan enten bruge kraftige nitrilhandsker (min. 0,4 mm), som man kan arbejde med direkte, eller et par tynde handsker under en almindelig arbejdshandske.

3.1 Undtagelser

Ved rutine jobs som afsyring af studs, hvor der kan drysse mindre mængder af aske fra studsen og ned, kan turbofilter erstattes af filtermaske med P2 filter. Handsker og dragt skal stadig benyttes.

4 Særlige forhold

Der udføres risikoanalyse eller SJA forud for udførelse af ethvert arbejde med flyveaske. I de tilfælde, hvor der er tale om arbejdsoperationer, der er kendte og udføres jævnligt, benyttes en generisk risikovurdering for arbejdet. Alle andre operationer indebærer en ny risikovurdering eller en decideret SJA.