Hoved- og nøgletal

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere.

Vi modtager husholdningsaffald fra 860.000 indbyggere i hovedstadsområdet.

I 2021 omsatte ARC for 1,2 mia. kr. og omdannede 535.000 tons affald til 1.507 GWh energi fordelt på 1.197 GWh varme og en elproduktion på 265 GWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde tons affald. I 2021 modtog vi 101.000 tons affald på genbrugspladserne fra ca. 905.000 besøgende. Nærgenbrugsstationerne havde ca. 167.000 besøgende i 2021.

Nøgletal 2021

Brændte mængder affald i tons
383.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
152.000
Samlet mængde brændt
535.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.197.000
Elproduktion i MWh
310.000
– heraf el-afsætning
265.000
Energiproduktion i MWh
1.507.000
Affald afleveret på genbrugspladserne (tons)
101.000
Antal besøg på genbrugspladserne
905.000
Hovedtal (1000 kr)
Nettoomsætning
1.179.477
Resultat før renter (EBIT)
16.818
Netto finansielle poster
-49.742
Årets resultat
-32.924
Balancesum
4.126.830
Egenkapital
53.083
Årets investeringer i anlægsaktiver
36.409

Nøgletal 2020

Brændte mængder affald i tons
439.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
160.000
Samlet mængde brændt
599.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.363.000
Elproduktion i MWh
295.000
– heraf el-afsætning
253.000
Energiproduktion i MWh
1.658.000
Affald afleveret på genbrugspladserne (tons)
108.474
Antal besøg på genbrugspladserne
1.073.672
Hovedtal (1000 kr.)
Nettoomsætning
1.079.466
Resultat før renter (EBIT)
483.461
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-52.459
Årets resultat
431.002
Balancesum
4.230.283
Egenkapital
188.597
Årets investeringer i anlægsaktiver
21.849

Nøgletal 2019

Brændte mængder affald i tons
403.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
74.000
Samlet mængde brændt
477.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.160.000
Elproduktion i MWh
218.000
– heraf el-afsætning
135.000
Energiproduktion i MWh
1.378.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
101.000
Sendes til genanvendelse
89 %
Antal besøg på genbrugspladserne
1.061.000
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
947.965
Resultat før renter (EBIT)
28.315
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-61.925
Årets resultat
-33.610
Balancesum
3.930.611
Egenkapital
-286.180
Årets investeringer i anlægsaktiver
182.222

Nøgletal 2018

Brændte mængder affald i tons
404.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
39.000
Samlet mængde brændt
443.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.090.000
Elproduktion i MWh
169.000
– heraf el-afsætning
135.000
Energiproduktion i MWh
1.259.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
100.000
Sendes til genanvendelse
88%
Antal besøg på genbrugspladserne
993.000
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
570.454
Resultat før renter (EBIT)
-157.927
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-57.095
Årets resultat
-215.022
Balancesum
3.970.842
Egenkapital
-69.504
Årets investeringer i anlægsaktiver
164.012

Nøgletal 2017

Brændte mængder affald i tons
354.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
354.000
Samlet mængde brændt
357.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
796.000
Elproduktion i MWh
104.000
– heraf el-afsætning
85.000
Energiproduktion i MWh
900.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
103.650
Sendes til genanvendelse
89%
Antal besøg på genbrugspladserne
1.045.851
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
435.691
Resultat før renter (EBIT)
-258.818
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-58.750
Årets resultat
-312.568
Balancesum
4.086.567
Egenkapital
156.835
Årets investeringer i anlægsaktiver
441.899

Nøgletal 2016

Brændte mængder affald i tons
341.000
Brændte mængder biomasseaffald i tons
12.000
Samlet mængde brændt
353.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
683.000
Elproduktion i MWh
178.000
– heraf el-afsætning
155.000
Energiproduktion i MWh
861.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
104.612
Sendes til genanvendelse
89%
Antal besøg på genbrugspladserne
1.070.383
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
397.627
Resultat før renter (EBIT)
2.198.445
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-51.948
Årets resultat
2.146.497
Balancesum
4.368.037
Egenkapital
552.777
Årets investeringer i anlægsaktiver
740.523

Brug for at vide mere om ARC

Læs mere om ARC som virksomhed