Hoved- og nøgletal

ARC omsatte for 1.077.466.000 kr. i 2020. Vi modtager affald fra 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet.

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2020 omsatte ARC for 1.077.466.000 kr. og omdannede 599.000 tons affald til 1.615.000 MWh energi; 1.360.000 MWh varme og en elproduktion på 253.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde tons affald. I 2020 modtog vi 108.415 tons affald på genbrugspladserne – det er en stigning på 8% i forhold til 2020. Besøgstallene kom op på 1.073.672, hvilket er en stigning på 3% i forhold til 2019.

Nøgletal 2020

Brændte mængder affald i tons
439.000
Brændte mængder biomasse i tons
160.000
Samlet mængde brændt
599.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.363.000
Elproduktion i MWh
295.000
– heraf el-afsætning
253.000
Energiproduktion i MWh
1.658.000
Affald afleveret på genbrugspladserne (tons)
108.474
Antal besøg på genbrugspladserne
1.073.672
Hovedtal (1000 kr.)
Nettoomsætning
1.077.466
Resultat før renter (EBIT)
483.461
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-52.459
Årets resultat
431.002
Balancesum
4.230.283
Egenkapital
188.597
Årets investeringer i anlægsaktiver
21.849

Nøgletal 2019

Brændte mængder affald i tons
403.000
Brændte mængder biomasse i tons
74.000
Samlet mængde brændt
477.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.160.000
Elproduktion i MWh
218.000
– heraf el-afsætning
135.000
Energiproduktion i MWh
1.378.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
101.000
Sendes til genanvendelse
89 %
Antal besøg på genbrugspladserne
1.061.000
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
947.965
Resultat før renter (EBIT)
28.315
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-61.925
Årets resultat
-33.610
Balancesum
3.930.611
Egenkapital
-286.180
Årets investeringer i anlægsaktiver
182.222

Nøgletal 2018

Brændte mængder affald i tons
404.000
Brændte mængder biomasse i tons
39.000
Samlet mængde brændt
443.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
1.090.000
Elproduktion i MWh
169.000
– heraf el-afsætning
135.000
Energiproduktion i MWh
1.259.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
100.000
Sendes til genanvendelse
88%
Antal besøg på genbrugspladserne
993.000
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
570.454
Resultat før renter (EBIT)
-157.927
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-57.095
Årets resultat
-215.022
Balancesum
3.970.842
Egenkapital
-69.504
Årets investeringer i anlægsaktiver
164.012

Nøgletal 2017

Brændte mængder affald i tons
354.000
Brændte mængder biomasse i tons
354.000
Samlet mængde brændt
357.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
796.000
Elproduktion i MWh
104.000
– heraf el-afsætning
85.000
Energiproduktion i MWh
900.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
103.650
Sendes til genanvendelse
89%
Antal besøg på genbrugspladserne
1.045.851
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
435.691
Resultat før renter (EBIT)
-258.818
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-58.750
Årets resultat
-312.568
Balancesum
4.086.567
Egenkapital
156.835
Årets investeringer i anlægsaktiver
441.899

Nøgletal 2016

Brændte mængder affald i tons
341.000
Brændte mængder biomasse i tons
12.000
Samlet mængde brændt
353.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh
683.000
Elproduktion i MWh
178.000
– heraf el-afsætning
155.000
Energiproduktion i MWh
861.000
Affald leveret på genbrugspladserne (tons)
104.612
Sendes til genanvendelse
89%
Antal besøg på genbrugspladserne
1.070.383
Hovedtal (1.000 kr.)
Nettoomsætning
397.627
Resultat før renter (EBIT)
2.198.445
Netto finansielle indtægter/omkostninge
-51.948
Årets resultat
2.146.497
Balancesum
4.368.037
Egenkapital
552.777
Årets investeringer i anlægsaktiver
740.523

Brug for at vide mere om ARC

Læs mere om ARC som virksomhed