Vederlag og udgifter

ARCs bestyrelsesmedlemmer modtager fast vederlag for hvervet. Vederlaget er skattepligtigt og der udbetales ikke andre godtgørelser (mødediæter og lignende). Vederlagets størrelse er godkendt af Ankestyrelsen (tidl. Statsforvaltningen)

Vederlaget er som følger pr. 1. oktober 2022:

Bestyrelsesvederlag:

Formand: 126.869,16 kr. pr år
Næstformand: 63.434,64 kr. pr. år
Medlem: 25.373,76 kr. pr. år

Det udbetalte vederlag dækker al mødeaktivitet relateret til hvervet som medlem af ARCs bestyrelse.

Bestyrelsens studietur til Oslo den 14.-15. november 2019

Opdateret 05.02.20

ARC står overfor store udfordringer. For det første skal ARC etablere et forsorteringsanlæg til affaldsenergianlægget for at udsortere flere materialer til genanvendelse af det restaffald, som borgerne kommer med. For det andet skal ARC afdække mulighederne for fangst og lagring af CO2 for i bedste fald at kunne blive det første CO2 neutrale affaldsselskab i Danmark. Sidst men ikke mindst står ARC overfor en stor opgave med at hjemtage indsamlingsopgaven i København.

Der er derfor behov for at høre om og se nærmere på andres erfaringer med etablering og drift af et affaldssorteringsanlæg, der håndterer husholdningsaffald, samt at indhente oplysninger om perspektiverne for og mulighederne i et planlagt Carbon Capture projekt. Alle dele er muligt i Osloområdet, hvor bestyrelsen skal se et nyere sorteringsanlæg og høre mere om et Carbon Capture/storrage projekt. Oslo kommune har i de seneste år endvidere haft væsentlig udfordringer i forhold til indsamlingen af affald, hvor det vil være relevant at høre om deres konkrete erfaringer.

Bestyrelsen og udvalgte relevante medarbejdere fra ARC tager til Oslo området den 14.-15. november 2019.

Udgifter til studietur

I alt og Pr. deltager (12)
Pr. deltager (12) (kr.)
Fly
1.490
Overnatning
1.110
Forplejning
1.411
Bustransport
1.983
Øvrige
170
I alt
6.165
I alt (kr.)
Fly
17.490
Overnatning
13.320
Forplejning
16.936
Bustransport
23.800
Øvrige
2.040
I alt
73.976

Møder i ARCs bestyrelse

Se materiale fra ARCs bestyrelsesmøder