Om ARCs bestyrelse

ARC er ejet af fem kommuner i hovedstaden; København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør.

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem.

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2025, hvorefter en ny bestyrelse vælges.

Bestyrelsen består af

Andreas Keil (A) , formand – Københavns Kommune

Thyge Enevoldsen (Ø), næstformand – Frederiksberg Kommune

Allan Andersen (A), næstformand – Tårnby Kommune

Kenneth Gøtterup (C) – Dragør Kommune

Tina Cartey Hansen (C) – Hvidovre Kommune

Troels Christian Jakobsen (Å) – Københavns Kommune

Desuden er Ole Edvardsen valgt som medarbejderobservatør.

Bestyrelsens møder og materialer

Vederlag og udgifter

ARCs vedtægter og forretningsorden