Denne artikel er mere end 6 måneder gammel. Læs hvorfor ARC ikke søgte statens CO2-fangspulje

Regeringen og en bred forligskreds har netop vedtaget en strategi for CO2-fangst og -lagring (CCS) i Danmark. Målet er at sikre mindst 0,9 mio. tons CO2-reduktion årligt fra 2030.

ARC arbejder på at kunne fange 500.000 tons CO2 årligt fra slutningen af 2025, og ser positivt på strategien, som har potentiale til at kunne skubbe CCS i gang på dansk grund:

”Det er glædeligt, at et bredt flertal i Folketinget støtter op om et af de mange vigtige værktøjer i den grønne omstilling, nemlig CO2-fangst. Nu lægges der op til at fange og lagre CO2 i Danmark, og man fokuserer også på en hurtig udmøntning af de puljemidler, som er afsat til CO2-fangst. Så min klare forventning er, at vi vil se CO2 blive fanget i stor skala i Danmark inden for få år,” udtaler ARC-direktør Jacob H. Simonsen

Send pengene hurtigt ud at arbejde

Forligskredsen har afsat 16 mia. kr. til CO2-fangst, -lagring og -anvendelse fra 2024 og frem. Der lægges op til, at en del af midlerne skal tildeles til et projekt inden udgangen af 2022.

”Pengene til CO2-fangst skal hurtigst muligt ud at arbejde. Jo før, jo bedre! ARC vil naturligvis ansøge om midler, og hvis en del af midlerne finder vej til os på ARC, ser det rigtig positivt ud for at kunne fange 500.000 tons CO2 årligt fra slutningen af 2025,” siger Jacob H. Simonsen, og fortsætter:

”Vi står klar til at levere et væsentligt bidrag til den grønne omstilling i Danmark og Københavns målsætning om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad.”

Sæt fokus på infrastruktur til transport af CO2

Hvis vi i Danmark på sigt skal indfange CO2 fra mange store udledere, bliver det afgørende, at der etableres en enkel og billig infrastruktur til transport af CO2. Det kan både være etablering af rørledninger til transport af CO2 og midlertidige lagringstanke på havnearealer.

Den nationale strategi lægger op til, at etablering og drift af rørinfrastruktur skal drøftes i en række regionale klyngesamarbejder i 2022:

”Det er positivt, at forligskredsen lægger op til, at der skal ses på etablering af infrastruktur til transport af CO2, fordi det på sigt kan gøre CCS billigere. Men jeg vil opfordre til, at staten støtter de regionale klyngesamarbejder i 2022 i arbejdet, ligesom staten kan understøtte deling af viden mellem klyngerne,” afslutter Jacob H. Simonsen.

For yderligere information, venligst kontakt

Nils Thor Rosted, kommunikationschef, ARC: 2925 7240.

Om CO2-fangst på ARC

  • ARC omdanner det restaffald, som ikke kan genbruges eller genanvendes, til el og varme. Forbrændingen leder til store mængder CO2, som udledes til atmosfæren. Med CO2-fangst kan man opsamle ca. 90% af de årlige udledninger og spare atmosfæren for den CO2-belastning.
  • 90 sekunders explainer om CO2-fangst på ARC via dette link.
  • 90 sekunders explainer om teknikken bag CO2-fangst via dette link.
  • Temaside om CO2-fangst hos ARC via dette link.

Fakta om ARC 

  • ARC modtager affald fra ca. 640.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet 
  • ARC kan fra 2025 opsamle 500.000 tons CO2/år, hvis projektets forudsætninger indfries 
  • ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.