Torsdag den 24.juni bliver håb til handling og visioner til virkelighed, når ARC sammen med partnerne DTU, Pentair og Rambøll indvier det første pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke.

Målet er at kunne indfange 500.000 ton CO2 fra Amager Bakkes udledning i 2025, og nu tager ARC det første store og meget vigtige skridt på vejen.

Det sker, når ARC og partnere sammen med klimaminister Dan Jørgensen og Københavns overborgmester, Lars Weiss, torsdag den 24. juni indvier et pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke. Med anlægget skal man teste og modne teknologien til CO2-fangst, så man mest effektivt og billigst muligt kan fange CO2.

Vejen mod en CO2-neutral hovedstad

Med målet om at fange 500.000 ton CO2 pr. år fra slutningen af 2025, kan projektet være et mærkbart bidrag til den grønne omstilling og Københavns Kommunes ambition om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

”København er kendt verden over for vores bæredygtige byudvikling og grønne løsninger. Med pilotanlægget på ARC viser vi endnu engang, at vi er helt i front – og at det er muligt at investere i teknologi, der kan bringe os ind i en grøn fremtid. Det er et stort og helt afgørende skridt på vejen mod at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025,” siger overborgmester Lars Weiss (S).

Vejen frem mod CO2-fangst i fuld skala på ARC fra 2025 kræver en offensiv national strategi for CO2-fangst og -lagring (CCS-strategien) med de rette rammevilkår.

”I dag viser vi, at vi er klar til at gå hele vejen. Hvis den danske stat etablerer de rigtige vilkår, er det muligt at fange næsten hele CO2-udledningen på Amager Bakke i slutningen af 2025. Det er oplagt, da Klimarådet peger på, at netop CO2-fangst ligger lige for på danske affaldsenergianlæg”, siger ARC-direktør Jacob H. Simonsen.

FAKTA
  • Bag pilotanlægget står partnerkredsen ARC, DTU, Pentair og Rambøll, som alle medfinansierer pilotanlægget til CO2-fangst. Partnerkredsen rummer således både en stor punktkilde hos ARC, DTU med nogle af landets fremmeste forskere i CO2-fangst, Pentair som gennem årtier har udviklet CO2-fangstanlæg og Rambøll med stor indsigt i affaldsenergi og CO2-fangst
  • Projektet modtager medfinansiering på 30 mio. kr. fra det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprojekt (EUDP)
  • Pilotanlægget kan fange op til 850 kg. CO2/døgn, og forventes at være i drift året ud
  • Læs mere om CO2-fangst på Amager Bakke her.