ARCs affaldsenergianlæg er et godt udgangspunkt for CO2-fangst i Danmark

ARC kan fjerne op til 500.000 tons CO2 pr. år med et storskalaanlæg til CO2-fangst, dvs. op til 90% af den af den årlige CO2-udledning fra Amager Bakke.  Det vil være et vigtigt bidrag til at nå Danmarks klimamål og at København kan blive CO2-neutral

Lagring af CO2 kan bl.a. ske ved genanvendelse af udfasede oliefelter, hvorfra der ikke skal hentes mere olie eller gas op. Anvendelse af eksisterende infrastruktur bidrager også til at begrænse omkostningerne og sikrer en lagring, som ikke medfører nye anlæg og boringer i Nordsøen.

Derfor er Amager Bakke et godt sted at fange CO2

ARCs affaldsenergianlæg, Amager Bakke, er et godt udgangspunkt for at fange CO2 i Danmark, da anlægget til CO2-fangst er afhængigt af en stabil CO2-kilde. ARCs affaldsenergianlæg udgør grundlasten i det københavnske fjernvarmesystem og er i drift året rundt. Dermed kan CO2-anlægget udnyttes maksimalt og omkostningseffektivt.

Den nuværende udvikling i samfundet medfører faldende affaldsmængder, og derfor forventes det, at mindre effektive og mere forurenende affaldsenergianlæg udfases. Amager Bakke er et moderne anlæg og et af verdens både reneste og mest energieffektive, så ARC vil i mange år energiudnytte det restaffald, der ikke kan genbruges eller genanvendes.

ARC arbejder fortsat for at udsortere så meget plast som muligt. I dag er ca. en tredjedel af ARCs affald fra fossile kilder. Resten er biogent (organisk), og har i sin levetid optaget CO2 fra atmosfæren. Efterhånden som den fossile andel af affaldet falder yderligere, vil Amager Bakke med CO2-fangst således bidrage til et endnu mere positivt klimaregnskab ved at tage mere CO2 ud af atmosfæren.

Første skridt mod CO2-fangst

Demonstrationsanlæg

ARC driver et demonstrationsanlæg til CO2-fangst med støtte fra EUDP. Anlægget er med til at teste og modne teknologien til CO2-fangst.