Denne artikel er mere end 6 måneder gammel. Læs om ARCs bestyrelse her.

El-skraldebiler, CO2-fangst og en kommende liberalisering. Det er nogle af de opgaver, ARCs nye bestyrelse skal forholde sig til i det nye år.

Fra venstre mod højre består ARCs nye bestyrelse af Ole Edvardsen (medarbejdervalgt observatør), Tina Cartey Hansen (C) Hvidovre, Allan S. Andersen (A) Tårnby, Christina Olumeko (Å) København, Kenneth Gøtterup (C) Dragør, Mette Reissmann (A) København, Laura Lindahl (C) Frederiksberg.

ARCs fem kommunale ejere har efter kommunalvalget udpeget seks bestyrelsesmedlemmer. Mette Reissmann (A) fra Københavns Kommune er ny bestyrelsesformand, mens Allan S. Andersen (A) fra Tårnby og Laura Lindahl (C) fra Frederiksberg er næstformænd . Bestyrelsen består af seks medlemmer samt en ny medarbejdervalgt observatør.

Den nye bestyrelse skal sætte retningen for ARC i de næste fire år, hvor der er store forandringer undervejs. Blandt andet står affaldssektoren over for en liberalisering, ligesom ARC fortsat skal være en central drivkraft i at udvikle gode affaldsløsninger, som øger mængden af genbrug og genanvendelse, mens restaffaldet omdannes til el og varme til byen.

“Aldrig tidligere har affald, genbrug, klima og grøn omstilling været højere på dagsordenen, og aldrig tidligere har ARCs aktiviteter været vigtigere eller mere relevante. Det skal vi være både stolte af og bevidste om. Og vi skal som ny bestyrelse være med til at sikre, at ARC også i de kommende år fortsat er en central brik i den grønne omstilling og i arbejdet med at sikre mest mulig genbrug og genanvendelse”, siger ARCs nyvalgte bestyrelsesformand Mette Reissmann (A), og fortsætter:

“For der er masser at tage fat på: Over de næste par år skal hovedparten af skraldebilerne i København køre på el, projektet med at fange CO2 på Amager Bakke skal afgørende videre, og vi skal fortsætte med at involvere os i udviklingsprojekter, der skaber mere genbrug og genanvendelse. Og samtidig skal skoler og uddannelsesinstitutioner fra hovedstaden besøge ARC og blive inspireret til klima- og miljøvenlig adfærd.”

Forestående liberalisering

Affaldssektoren skal liberaliseres over de kommende år, og her skal ARC omstilles og udvikles, så fundamentet fortsat er stærkt:

“ARC står over for en meget vigtig periode. Sammen med den nyvalgte bestyrelse skal vi forberede virksomheden til fremtiden, hvor vi skal agere på et liberaliseret marked i fortsat tæt samarbejde med private virksomheder. Jeg ser meget frem til samarbejdet om at finde den rette model, som kan bringe os ind i den liberaliserede fremtid, hvor vi både skal byde ind med ambitiøs miljø- og klimarigtig håndtering af affald og løbende udvikling. Vi er til for de lokale borgere og virksomheder, så bedst mulig håndtering af ressourcer og affald med mindst mulig belastning af klima og miljø er overskriften for vores arbejde”, siger ARC-direktør Jacob H. Simonsen.

De nye medlemmer af ARCs bestyrelse er:

  • Mette Reissmann (A), København
  • Laura Lindahl, (C), Frederiksberg
  • Allan S. Andersen (A), Tårnby
  • Christina Olumeko (Å), København,
  • Tina Cartey Hansen (C), Hvidovre,
  • Kenneth Gøtterup (C), Dragør
  • Ole Edvardsen (ny medarbejdervalgt observatør)