Rest fra erhverv med håndtering

Rest fra erhverv med håndtering er erhvervsaffald, som enten er ensartet eller kræver håndtering. Det kan eksempelvis være et stort parti mad, som er blevet for gammelt, afskæringer fra en industri eller affald fra byggepladser og nedrivning, som ikke er farligt affald.

Det er en god ide at kontakte vejeboden@a-r-c.dk eller vores kundesupport, inden du afleverer rest fra erhverv med håndtering på ARCs affaldsenergianlæg. Hvis du er i tvivl, om affaldet skal genanvendes, brændes eller til specialbehandling, kan du kontakte kommunens tekniske forvaltning eller miljøkontrollen.

Tilbage til affaldstyper