Affaldstyper

På ARCs affaldsenergianlæg modtager vi flere forskellige typer affald. Nogle affaldstyper skal anmeldes til kommunen. Det gælder f.eks. farligt affald, herunder bygge- og anlægsaffald samt klinisk risikoaffald.

Hvis der er tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der altid foreligge en konkret anvisning fra kommunen for den pågældende leverance.

Husk, at når du kommer til affaldsenergianlægget, skal du gennem en bestemt port afhængigt af den affaldstype, du medbringer. 

Fortroligt affald

Fortroligt affald er affald, som skal behandles fortroligt ved destruering. Det kan være ukurante varer, fejlproduktionner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger og betegnes som risikoaffald, fordi det kan være inficeret.

Restaffald

Restaffald er i grove træk, det restaffald til forbrænding, som kommer fra erhverv og rest efter kildesortering i husholdholdninger. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.

Rest fra erhverv med håndtering

Rest fra erhverv med håndtering er erhvervsaffald, som enten er ensartet eller kræver håndtering. Det kan eksempelvis være et stort parti mad, som er blevet for gammelt, afskæringer fra en industri eller neddelt byggeaffald. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.