Affaldstyper

På ARCs affaldsenergianlæg modtager vi flere forskellige typer affald. Nogle affaldstyper skal anmeldes til kommunen. Det gælder f.eks. farligt affald, bygge- og anlægsaffald samt klinisk risikoaffald.

Hvis der er tvivl om affaldets forbrændingsegnethed, skal der altid foreligge en konkret anvisning fra kommunen for den pågældende leverance.

Husk, at når du kommer til affaldsenergianlægget, skal du gennem en bestemt port afhængigt af den affaldstype, du medbringer. 

Indvejning er på Kraftværksvej 31, 2300 København S.

Bygningsaffald – anvist af kommunen

Når et projekt skal startes, skal bygherre som udgangspunkt altid henvende sig til deres kommune vedrørende gældende regler og konkrete spørgsmål om håndtering af bygningsaffald.

Vi har beskrevet, hvad der er vigtigt at være opmærksom på, ved aflevering af bygningsaffald hos ARC. Derudover har vi kort beskrevet om anvisning af bygningsaffald, dette er dog kun vejledende, da man ALTID skal kontakte den pågældende kommune eller deres hjemmeside om gældende regler.

Første modtager anlæg (fx ARC) skal altid kontaktes inden der kommes med bygningsaffaldet.

Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.

Behandlet træ

ARC har fra d. 1. april 2021 fået mulighed for at modtage udendørstræ (affaldstræ med et indhold på op til 20% metal-imprægneret træ) og kreosot-imprægneret træ fra hele Danmark året rundt. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.

Fortroligt affald

Fortroligt affald er affald, som skal behandles fortroligt ved destruering. Det kan være ukurante varer, fejlproduktioner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt. Affaldet afleveres på vores specialanlæg og skal overholde emballagekravene.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger og betegnes som risikoaffald, fordi det kan være inficeret. Affaldet afleveres på vores specialanlæg og skal overholde emballagekravene.

Restaffald

Restaffald er i grove træk, det restaffald til forbrænding, som kommer fra erhverv og rest efter kildesortering i husholdholdninger. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.

Rest fra erhverv med håndtering

Rest fra erhverv med håndtering er erhvervsaffald, som enten er ensartet eller kræver håndtering. Det kan eksempelvis være afskæringer fra en industri eller neddelt byggeaffald. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen manuel aflæsning.