Fortroligt affald

Hvad er fortroligt affald?

Fortroligt affald er affald, som skal behandles fortroligt ved destruering. Det kan være ukurante varer, fejlproduktioner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt. Affaldet kan også være anvist af kommunen.

Dansk lovgivning foreskriver, at papir skal genanvendes. Dette gælder også fortroligt papiraffald. Derfor modtager ARC’s energianlæg ikke fortroligt papiraffald, men foreslår alternativt, at sikkerhedsmakulere papiret til efterfølgende genanvendelse.

Elektriske og elektroniske produkter modtages ikke. Disse henvises til anden behandling.

Fortroligt affald afleveres i engangsemballage.

ARC’s specialaffaldssystem er baseret på engangsemballage, hvilket betyder, at den emballage, der bliver indleveret i ARC’s modtagersystem, indgår i forbrændingen – også hvis det leveres på en palle.

Emballagekrav for fortroligt affald

 • Emballagens maksimale ydre dimensioner er (LxBxH) 120x80x110 cm inkl. evt. palle.
 • Emballagens minimale ydre dimensioner er (LxBxH) 100x50x30 cm.
 • Den samlede vægt af emballage og indhold må tilsammen udgøre max 200 kg.
 • Emballagen må ikke være beskadiget ved aflevering, og der må ikke være tegn på lækage
 • Leverandøren skal forinden gøre ARC opmærksom på, hvis affaldet er brandfarligt eller let antændeligt.
 • Emballagen kan leveres på palle eller uden. Såfremt emballagen afleveres på palle, vil den indgå i forbrændingen og ikke blive refunderet.
 • Emballagen skal have fast bund. Bunden skal være af en sådan kvalitet, styrke og fasthed, at emballagen kan transporteres på kæde- og rulletransportør

Aflevering:

Du skal bestille tid (se tidsbestilling), inden du kommer med fortroligt affald.

 • Indvejning af affaldet foregår via ARC’s indvejning på Kraftværksvej 31, 2300 Kbh. S.
 • Ved ankomsten til anlægget køres frem over vægten, hvor vognens totalvægt registreres. Kontakt indvejningspersonalet og få nærmere besked om afleveringssted mm. En medarbejder fra affaldsmodtagelsen vil melde klar og vejlede om aflæsningen.
 • For at overholde fortroligheden under afleveringen af affaldet betjenes kun én kunde ad gangen. Derfor: Kom til aftalt tid og undgå ventetid. 
 • Når du kommer med fortroligt affald til ARC, skal du selv håndtere affaldet.
 • Emballagen skal afleveres i ARC’s modtagersystem for specialaffald.
 • Det påhviler transportøren at overholde de retningslinjer og instruktioner, ARC har for specialaffaldssystemet.
 • Det påhviler affaldsproducent og transportør at overholde ARC’s emballeringskrav. Efterlever emballagen ikke ARC’s emballeringskrav ved modtagelsen hos ARC, vil affaldet blive afvist.
 • ARC udfører stikprøver. Eventuelle svigt meddeles hurtigst muligt til affaldsproducent og transportør med oplysning om svigtets omfang. ARC vil fakturere gældende svigtgebyr til ansvarsholder.
 • Svigtgebyr dækker ARC’s udgifter til rengøring og håndtering af utæt emballage eller ikke-forsvarligt forseglet emballage, evt. meromkostninger fra samarbejdspartnere, bødeforlæg fra myndigheder og evt. omkostninger til om-emballering.

  Gode råd til dig der skal aflevere fortroligt affald på ARC

 • Bestil tid i god tid, ca. 1 uge før aflevering
 • Overhold din tidsbestilling af hensyn til dig selv og den næste kunde
 • Vær præcis i din oplysning om vægt og volumen af det affald, som du ønsker behandlet
 • Aflevering af affald kan blive afvist, hvis man ikke overholder tidsbestillingen, eller hvis mængden af affald er større – og dermed mere tidskrævende – end oplyst ved tidsbestillingen. 

Tidsbestilling 

Bestilling af tid til aflevering af fortroligt affald kan ske på:

Aflevering af fortroligt affald kan kun ske i tidsrummet: 

Mandag-torsdag kl. 06.00-13.00

Fredag kl. 06.00–12.30.

For at vi kan disponere den enkelte kundes aflevering af fortroligt affald uden ventetid, er det vigtigt, at der oplyses vægt og volumen på det affald, der ønskes behandlet. 

Tilbage til affaldstyper