Bygningsaffald – anvist af kommunen

Hvis dit projekt omfatter nedrivning, ombygning eller renovering, skal affaldet fra byggeriet anmeldes i den kommune, hvor arbejdet udføres, inden det afleveres til et modtageranlæg.

Det er bygherres ansvar at sørge for de nødvendige anmeldelser, også selv om der er rådgiver, entreprenør eller håndværker til at udføre og styre arbejdet.

Bygherre skal dernæst modtage et unikt løbe-nr. fra kommunen.

Det er også pålagt bygherre at ajourføre anmeldelsen digitalt og opdatere, hvis der er væsentlige ændringer til sagen. Det pålægger også bygherre at sikre at transportøren samt første modtageanlæg har fået udleveret det digitale løbe-nr. samt anvisningen og evt. miljørapport.

Inden bygningsaffald afleveres til ARC

Hvis ARC er første modtageanlæg, skal der altid sendes en mail til vejeboden@a-r-c.dk med den pågældende anvisning med det unikke løbe-nr. samt en evt. miljørapport, inden der køres til ARC.

Hvis der er flere fraktioner på anvisningen, som leveres samlet i et læs, skal man være opmærksom på, at læsset vil blive samlet under en fraktion. Det er defor vigtigt at huske, at hvis en af fraktionerne er farligt affald, vil hele læsset blive til farligt affald og skal derfor anmeldes som dette.

Når ARC har godkendt anvisningen og givet besked herom, kan leveringen af affaldet påbegynde.

ARCs modtageregler skal overholdes til enhver tid, og affaldet skal tippes direkte i siloen. Ingen manuel aflæsning.

For evt. spørgsmål, kan kundesupport kontaktes.

Tilbage til affaldstyper