Behandlet træ

ARC har fra d. 1. april 2021 fået mulighed for at modtage udendørstræ (affaldstræ med et indhold på op til 20% metal-imprægneret træ) og kreosot-imprægneret træ fra hele Danmark året rundt.

Kreosotimprægneret træ:

Kreosotbehandlet A4 træ er fx bolværk, bundgarnspæle, elmaster, jernbanesveller o.l.

Materialet skal være neddelt på en langsomtgående knuser eller lignende:

Længde 50-990 mm. Diameter (Ø) 50-300 mm

Desuden er det gældende, at læssene ikke indeholder plast, eller andre fremmedlegemer:

Udendørstræ:

Udendørstræ består typisk af malet, lamineret, limet træ og op til 20% metalimprægneret træ.

Materialet skal være neddelt på en langsomtgående knuser eller lignende:

Længde 50-990 mm. Diameter (Ø) 50-300 mm

Desuden er det gældende, at læssene ikke indeholder plast, eller andre fremmedlegemer.

Der skal udtages en repræsentativ prøve til analyse for hver leverance. Hvis en prøve kan siges at være repræsentativ for flere læs, kan det accepteres, at én prøve dækker flere ens læs. En prøve kan højst repræsentere 5.000 ton. For større homogene partier, hvor enkelte prøver repræsenterer flere læs, skal prøvetagningen foretages på følgende måde:

· Der udtages tre prøver af minimum 600 L eller 50 kg af en neddelte fraktion. Prøverne udtages forskellige steder i bunken.

· De tre prøver neddeles til en størrelse på 3-4 cm.

· Fra hver prøve udtages en repræsentation prøve på ca. 1,5 kg.

· Prøven på ca. 4,5 kg sendes til et laboratorium, som foretager den resterende behandling af prøven inden analyse.

Analyser skal foretages af et akkrediteret laboratorie (DANAK eller af et tilsvarende). Affaldets indhold af kobber må højst være 1.600 mg/kgTS og krom må højst være 3.030 mg/kgTS.

Ved spørgsmål kan brændselsindkøber Rune Mønnike kontaktes på rum@a-r-c.dk

Tilbage til affaldstyper