Artiklen er mere end 6 måneder gammel.

ARC og Copenhagen Malmö Port (CMP) har netop modtaget tilsagn fra EU’s Innovationsfond om støtte til CO2-fangst. Projektet er et blandt 138 ansøgere. Næste skridt er forhandlinger i 2. halvår med Kommissionen om, hvordan en støttekontrakt kan udformes.

ARC og CMP samarbejder om et innovativt projekt, som skal fange CO2 fra røggassen på affaldsenergianlægget Amager Bakke og transportere den fangede CO2 til en lagringsfacilitet i undergrunden via CMP’s havn på Prøvestenen. Målet er at fange op mod 500.000 tons CO2 årligt.

EU’s Innovationsfond støtter innovative europæiske projekter, som kan understøtte EU’s Green Deal og den grønne omstilling. Innovationsfonden er finansieret af indtægter fra EU’s kvotehandelssystem ETS, og uddeler i denne omgang 1,5 mia. €. Et af de udvalgte projekter er ARC og CMP’s CO2-fangstprojekt.

”Vi er stolte af at være et af vinderprojekterne blandt de 138 ansøgere. Nu skal vi læse Kommissionens afgørelse grundigt igennem. Vi forventer at indlede forhandlinger med Kommissionen om, hvordan en støttekontrakt kan udformes, så projektets store og komplekse kommercielle risiko kan minimeres. Der er dog et stykke vej endnu, da midlerne fra Innovationsfonden ikke dækker alle projektets omkostninger. Samtidig er der sket meget i markedet og tidshorisonten for vores projekt siden vi sendte vores ansøgning afsted”, siger ARC-direktør Jacob H. Simonsen.

Prøvestenen som knudepunkt 

Projektet kan skabe mange grønne arbejdspladser og mere aktivitet på CMP’s havn på Prøvestenen.

”Det er med stor glæde, at vi har modtaget nyheden om, at vi er et skridt nærmere realiseringen af et anlæg til CO2-fangst i stor skala, som kan bidrage markant til både lokale og nationale klimaambitioner – og som derudover viser, hvordan havnen kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling. I dette tilfælde ved, at Prøvestenen skal fungere som platform for udskibning af den indfangede CO2 og på sigt potentielt også til udnyttelse andetsteds, eksempel i PtX-sammenhænge og dermed som komponent til udvikling af grønne e-fuels i transportsektoren”, siger CMP’s adm. direktør, Barbara Scheel Agersnap.

ARC og CMP melder yderligere ud, når forhandlingerne med Kommissionen er tilendebragt.

For yderligere information, venligst kontakt

  • ARC: Sune Martin Scheibye, pressechef, +45 2460 0222 eller Nils Thor Rosted, kommunikationschef, +45 2925 7240
  • CMP: Ulrika Prytz Rugfelt, PR & Corporate Communications Manager, ulrika.prytz@cmport.com, +46 (0)70 252 00 98. 

For yderligere information om projektet

Fakta om ARC 

  • ARC modtager affald fra ca. 640.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet 
  • ARC har et mål om at etablere et fuldskala CO2-fangstanlæg, som kan opsamle op mod 500.000 tons CO2/år
  • ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. 

 Fakta om CMP 

  • CMP er en dansk-svensk havneoperatør, som driver havnene i København og Malmö under status som ”Core Port” i EU. 
  • Hvert år anløber omkring 5200 skibe CMP’s havne, som dækker en bred vifte af forretningsområder. 
  • CMP håndterer årligt ca. 15 millioner ton gods og mere end 1 million krydstogtpassagerer, hvilket gør CMP til en af de største krydstogthavne i Nordeuropa.