Denne artikel er mere end seks mdr. gammel

ARC og Copenhagen Malmö Port (CMP) har netop modtaget afslag fra EU’s Innovationsfond på støtte til CO2-fangst. 138 projekter har ansøgt om midler fra den samlede pulje på 1,5 mia. €, og CO2-fangstprojektet i hovedstaden er desværre ikke blandt de udvalgte.

ARC og CMP samarbejder om et innovativt projekt, som skal fange CO2 fra røggassen på affaldsenergianlægget Amager Bakke og transportere den fangede CO2 til en lagringsfacilitet i undergrunden via CMP’s havn på Prøvestenen. Målet er at fange op mod 500.000 tons CO2 årligt.

EU’s Innovationsfond støtter innovative europæiske projekter, som kan understøtte EU’s Green Deal og den grønne omstilling. Innovationsfonden er finansieret af indtægter fra EU’s kvotehandelssystem ETS, og uddeler i denne omgang 1,5 mia. €. CO2-fangstprojektet i hovedstaden er desværre ikke blandt de udvalgte.

”Vi må desværre se os overhalet af andre projekter i et meget stærkt europæisk felt. Vi har et godt projekt, som kan gøre en afgørende forskel i den grønne omstilling. Nu skal vi finde den videre vej frem mod på sigt at kunne etablere fuldskala CO2-fangst hos ARC”, siger ARC-direktør Jacob H. Simonsen, og fortsætter:

”Vi ser CO2-fangst som en integreret del af et affaldsenergianlæg i fremtiden. Det bliver efter vores opfattelse license to operate at have helt styr på anlæggets udledning af klimagasser (CO2), så vi på sigt kan skabe klimaneutral affaldsenergi.”

For yderligere information, venligst kontakt

  • ARC: Sune Martin Scheibye, pressechef, +45 2460 0222 eller Nils Thor Rosted, kommunikationschef, +45 2925 7240

For yderligere information om projektet

Fakta om ARC 

  • ARC modtager affald fra ca. 640.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet 
  • ARC har et mål om at etablere et fuldskala CO2-fangstanlæg, som kan opsamle op mod 500.000 tons CO2/år
  • ARC ejes af Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune. 

 Fakta om CMP 

  • CMP er en dansk-svensk havneoperatør, som driver havnene i København og Malmö under status som ”Core Port” i EU. 
  • Hvert år anløber omkring 5200 skibe CMP’s havne, som dækker en bred vifte af forretningsområder. 
  • CMP håndterer årligt ca. 15 millioner ton gods og mere end 1 million krydstogtpassagerer, hvilket gør CMP til en af de største krydstogthavne i Nordeuropa.