Fonden

Det rekreative anlæg er opført af den almennyttige fond – Fonden Amager Bakke

Fonden Amager Bakke har finansieret, opført og administrerer det rekreative anlæg. Fonden har en professionel bestyrelse, hvis medlemmer repræsenterer viden og erfaring om byggeri, økonomi, forretningsudvikling, markedsføring og kultur/oplevelsesøkonomi. Den samlede pris for etableringen af det rekreative anlæg er 91,3 mio. kroner.

Du kan læse mere på Fonden Amager Bakkes hjemmeside: fondenab.dk

Fonden har udbudt driften af det rekreative anlæg til den private operatør, CopenHill, der vil forestå den daglige drift og afholdelse af aktiviteter.

Fonden Amager Bakke ledes af: 

Administrerende Direktør Otto B. Christiansen

Fonden Amager Bakkes bestyrelse består af:

Christian Herskind (Formand), Oberstløjtnant og Adm. Direktør, Refshaleøens Ejendomsselskab

Erik Lyngsø, (Næstformand), Adm. Direktør, I/S Ejendomsselskaber, tidl. Adm. Direktør Billetnet A/S

Patrik Gustavsson, Development Director, Aarstiderne, tidl. Adm. Direktør Amager Bakke Fonden

Conny Wagner Christophersen, Advisor, V2C, tidl. Markedsdirektør, NCC Danmark

Lars Seeberg, Artistic advisor, Seeart, tidl. Direktør, Aarhus Festuge

ARCs bestyrelse

Vil du vide mere om bestyrelsen i ARC

ARCs bestyrelse består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem.