Årets affaldsindsamling 2022 er afsluttet.

Årets affaldsindsamling løber af stablen fra 28. marts til 3. april (uge 13). Her kan du være med til at rense vores veje, cykelstier, busstoppesteder, parker og skove for affald. I år sætter Danmarks Naturfredningsforening særligt fokus på engangsemballage og papkrus.

I hverdagene 28. marts til 1. april samler børn fra skoler og institutioner i hele landet ind, inden de voksne får mulighed for at være med i weekenden d. 2.-3. april. – I 2021 blev der fundet 167.000 kilo affald!

Spar plads i din skraldespand – aflever på ARCs genbrugspladser og nærgenbrugsstationer

I forbindelse med affaldsindsamlingen opsætter ARC særlige containere på alle genbrugspladser og nærgenbrugsstationer, hvor du kan aflevere sækkene fra indsamlingen. På den måde kan du spare plads i din egen eller skolens/institutionens skraldespand. Den særlige container bliver tømt hver dag, og derfor må dit indsamlede affald – helt ekstraordinært – gerne indeholde madrester og hundeposer.

Brug klare sække

På ARCs genbrugspladser må man kun aflevere affald i klare sække. Det gælder naturligvis også det affald, du har samlet ind. Hvis du ikke bruger Danmarks Naturfredningsforenings officielle sække, skal du altså sørge for at bruge gennemsigtige sække eller poser.

For dig der ønsker at sortere affaldet

Hvis du har mulighed for det, så medbring gerne to poser på din indsamlingsrute, så du har en til plast og en til “alt det andet”. På den måde bliver der ikke bare ryddet op, du kan også aflevere plastaffaldet i containeren til plast, så det bliver genanvendt.

Affald, som bliver afleveret i den særlige indsamlingscontainer, bliver ikke eftersorteret men energiudnyttet til strøm og fjernvarme på Amager Bakke

Vil du gerne sortere mere, finder du hele oversigten i vores sorteringsvejledning. Bemærk at madaffald og hundeposer normalt ikke modtages på genbrugspladsen, det skal derfor i den særlige indsamlingscontainer. Er du i tvivl, så spørg meget gerne genbrugsvejlederen

God indsamling!