Affaldsindsamling af affald i Tårnby Kommune

ARC henter affaldet fra private husstande i Tårnby Kommune. Praktiske informationer som driftsstatus, beholdere og indsamlingsdage finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald, manglende afhentning, placering af beholdere, snerydning  mm. Se, om  dit spørgsmål bliver besvaret her.

Renovationsmedarbejderen har ikke hentet affald. Der er heller ikke  en besked i min postkasse om årsagen. Hvornår får jeg så hentet affald? 

Opret en afvigelse på din kommunes hjemmeside inden for 10 dage. På den måde får din kommune og renovatøren besked om manglende afhentning.  Så giver vi renovatøren besked om at hente dit affald indenfor 1-2 dage.

Hvad gør jeg, indtil jeg får hentet affald næste gang?

Pap/papir: Du kan bundte eller samle det i en papkasse og stille det ved siden af beholderen. 
Så bliver det taget med ved næste afhentning.

Plat/metal: Du må desværre vente til næste tømmedag.

Er du ved en fejl selv årsag til den manglende tømning, kan du købe en mærkat hos kommunen (Skriv fuld adresse inkl postnr.) Sæt en pose ved siden af beholderen ved næste tømning med mærkaten et synligt sted, så skraldemanden kan se det. 

Hvornår er næste tømning på min adresse?

Du kan finde dine tømmedage her eller via Affaldsappen, hvor du kan tilmelde dig en SMS-service. 

Hvor må min beholder stå? 

Din beholder må max stå 40 meter fra vejskel – ud mod vejen. – Storskrald og haveaffald skal ud til vejskel.  Læs mere om kommunens regulativ for husholdningsaffald:

Hvorfor bliver beholderen ikke sat tilbage?

Renovationsmedarbejderen har pligt til at køre spanden tilbage, til der hvor den stod på matriklen. Vi giver besked til renovationsmedarbejderen om at køre spanden på plads fremover.
Du kan oprette en afvigelse, hvis beholderen ikke er sat tilbage.

Hvordan får jeg tømt, hvis min affaldsbeholder ikke er tømt, og den er glemt eller skraldemanden har meldt ind at forholdene ikke er i orden?

Hvis renovationsmedarbejderen har glemt at give besked om manglende tømning, kan du melde ind via kommunens hjemmeside. I så fald giver vi beskeden videre, så bilen kan komme ud og tømme hurtigst muligt – senest 1-2 hverdage efter. Har renovationsmedarbejderen meldt ind, at beholderen vender forkert, vil dit affald ikke blive hentet før næste tømning. Du kan sætte 1 – 2 affaldssække ved siden af beholderen til næste gang. Renovationsmedarbejderen vil tømme beholder samt tage sækkene med.

Jeg har overskydende affald, hvad gør jeg?

Du kan købe et klistermærke hos kommunen. Det koster 125 kr. for 5 stk. Bestil det online på kommunens hjemmeside: 

Haveaffald

Du kan sortere dit haveaffald i 240 liters beholdere, eller i papirsække og bundter. Vi henter dit haveaffald 1 gang om måneden, eller du kan aflevere det på genbrugspladsen.

Hvilke arealer skal jeg rydde for sne?

Grundejere skal sørge for, at indgange og adgangen til samt plads omkring affaldsstativet holdes sikre og farbare for renovationsmedarbejderen. Sker dette ikke, kan du risikere, at dit affald først bliver hentet, når du har gjort det sikkert at færdes på din grund.

Har jeg pligt til at beskære træer og buske?

Som grundejer har du pligt til at beskære træer og buske bl.a. af hensyn til renovationsbilerne. Læs mere om dine forpligtelser som grundejer:

Læs mere om, hvordan du sikrer adgangsveje og placering

Find din genbrugsplads

Find åbningstider og adresser for ARCs genbrugspladser.