Affaldsindsamling af affald i Dragør Kommune

ARC henter affaldet fra private husstande i Dragør Kommune. Praktiske informationer som driftsstatus, beholdere og tømningsdage finder du på Dragør Kommunes hjemmeside.

Indsamling af affald i Dragør Kommune

Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald, manglende afhentning, placering af beholdere, snerydning  mm.

Hvis du bor i Dragør Gamle By, fungere din affaldssortering lidt anderledes end i resten af kommunen.

Renovationsmedarbejderen har ikke hentet affald. Der er heller ikke en besked i min postkasse om årsagen. Hvornår får jeg så hentet affald? 

Opret en afvigelse inden for 10 dage. På den måde får kommunen og renovatøren besked om manglende afhentning. Så giver vi renovatøren besked om at hente dit affald indenfor 1 – 2 dage.

Hvad gør jeg indtil jeg får hentet affald næste gang?

Dagrenovation: Renovatøren efterlader en sæk, som kan benyttes til næste gang, hvis din affaldspose er overfyldt.

Hvornår er næste tømning på min adresse?

Du finder en tømningsoversigt på Dragør Kommunes hjemmeside.

Hvor må min beholder stå? 

Din beholder må max stå 10 meter fra vejskel ud mod vejen. Storskrald og haveaffald skal helt ud til vejskel. 

Læs mere om husholdningsaffald i Dragør Kommunes affaldsregulativ .

Hvorfor bliver beholderen ikke sat tilbage?

Renovationsmedarbejderen har pligt til at køre spanden tilbage, til der hvor den stod på matriklen. Vi giver besked til renovationsmedarbejderen om at køre spanden på plads fremover.

Hvordan får jeg tømt, hvis min affaldsbeholder ikke er tømt, og den er glemt, eller skraldemanden har meldt ind, at forholdene ikke er i orden?

Hvis renovationsmedarbejderen har glemt at give besked om manglende tømning, kan du melde ind via kommunens hjemmeside. I så fald giver vi beskeden videre, så bilen kan komme ud og tømme hurtigst muligt – senest 1-2 hverdage efter. Har renovationsmedarbejderen meldt ind, at beholderen vender forkert, vil dit affald ikke blive hentet før næste tømning. I så fald har renovationsmedarbejderen sat en ekstra sæk i kanten af beholderen eller skraldestativet, og så bliver begge poser hentet ugen efter.

Jeg har overskydende affald, eller jeg ønsker at ændre i antallet af beholdere. Hvad gør jeg?

Ved højtider kan du købe ekstra affaldsposer på Dragør Rådhus i Borgerservice, eller du kan ændre på antallet og typen af affaldsbeholdere.

Hvad gør jeg med mit haveaffald?

Du kan samle dit haveaffald i 240 liters beholdere, papirsposer eller du kan bundte haveaffaldet.
Da kan læse mere om ordningerne for haveaffald på Dragør kommunes hjemmeside

Hvordan får jeg en grøn beholder til haveaffald?

Ønsker du at anskaffe dig en grøn beholder til haveaffald, kan de købes i byggemarkeder.
Læs mere om haveaffald samt krav til haveaffaldsbeholdere.

Hvilke arealer skal jeg rydde for sne?

Grundejere skal sørge for, at indgange og adgang til og plads omkring affaldsstativet holdes sikre og farbare for renovationsmedarbejderen. Sker dette ikke, kan du risikere, at dit affald først bliver hentet, når du har gjort det sikkert at færdes på din grund.

Find din genbrugsplads

Find åbningstider og adresser på ARCs genbrugspladser.