Denne side er mere en seks mdr. gammel

Kom med på en unik tur ind i maven på det store anlæg og svæv op gennem den katedral-agtige proceshal, hvor affald bliver til energi og røg bliver renset for miljøfremmede stoffer.