SMOKA tager sig af det farlige affald

Professional håndtering af og rådgivning om farligt affald

Allerede tidligt i 70’erne etablerede storkøbenhavn særlige indsamlingsordninger for olie- og kemikalieaffald. Modtagestationen, SMOKA, sikrer at 23 kommuner med tilsammen 1,5 mio. indbyggere og 90.000 virksomheder kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende måde.

SMOKA modtager 10.000 tons farligt affald om året. Udover at håndtere borgeres 23.000 røde kasser med kemikalierester, består affaldet mest af restprodukter fra industrien, men også asbest, PCB fra byggeriet, batterier og rester af maling, lim, lak m.m.

SMOKAs faguddannede medarbejdere rådgiver om alle typer farligt affald og gods, hjælper med papirarbejde til at håndtere og behandle olie- og kemikalieaffald og tilbyder egnet emballage til håndtering og transport af farligt gods og affald.

Affald til deponi

ARC modager også affald til deponi

Bliv klogere på ARCs deponi AV Miljø, som vi driver i sammen med Vestforbrænding.