Publikationsdesign

Her finder du eksempler på ARCs publikationsdesign. Publikationerne er delt i tre niveau-kategorier baseret på afsender/modtagerforholdet.

Niveau 1 indeholder de mest formelle virksomhedspublikationer, fx skabeloner i Word, Excel, PowerPoint, Outlook og Dynamics.

Niveau 2 indeholder de semi-formelle produktioner, herunder særligt de digitale, fx websites, opslag på sociale medier, videoer og intranet men dækker også trykte publikationer som plakater til genbrugspladser samt til internt brug i ARC.

Niveau 3 er produktioner, der ligger udenfor ARCs normale design, fx særproduktioner til events og materiale/indretning målrettet børn og unge. Niveau 3 produktioner skal dog indeholde genkendelige elementer som ARC-farver og -logo.

Niveau 1design

I alle ARCs niveau1 produktioner anvendes systemskriften “Arial”. I Power Points anvendes sort eller hvid skift på farvet baggrund, alt efter hvad der giver den højeste kontrastratio. For at sikre god læsbarhed sigtes der efter at overholde Digitaliseringsstyrelsens retningslinjer om webtilgængelighed (WCAG 2.1, niveau AA).

Udsnit af ARCs skabeloner i Word
Udsnit af ARCs corporate Power Point koncept

Niveau 2 design

I Niveau 2 produktioner kan anvendes skrifttypen “The Wave”. Denne hjemmeside er et eksempel på en niveau 2 produktion ligesom den infografiske film nedenfor. I niveau 2 produktioner sigtes ligeledes efter at WCAG 2.1 niveau AA overholdes og niveau AAA hvor det er muligt og meningsgivende.

Infografisk film om genbrugsbeton på Sydhavn Genbrugscenter

Niveau 3 design

I niveau 3 produktionerne, som er knyttet til særlige koncepter, målgrupper eller events kan der afviges fra ARCs corporate design – fx for at kunne inddrage de farver og piktogrammer, som anvendes i det nationale sorteringskoncept. Der skal dog anvendes genkendelige elementer som skrifttypen “The Wave” samt ARCs logo og farver.

Indretning og læringsmaterialer i undervisningslokale på Sydhavn Genbrugscenter
Indretning og læringsmaterialer i Besøgscenter Amager Bakke

Billeder og fakta om Amager Bakke

Har du brug for billeder eller fakta om Amager Bakke, kan du finde dem på vores side til pressen.