Generelt om ARCs videoproduktioner

ARC producerer videoer i to formater: 1920×1080 og 1080×1080. De anvendes primært på hjemmesiden og sociale medier.

Øverst i venstre hjørne findes altid ARC logo i sort eller hvid, 131×43 px og 60% opacitet.
Logoet skal placeres som vist i eksemplerne nedenfor.

ARCs videoer afsluttes altid med den corporate outroanimation, som kan downloades nedenfor.

Teksttyper på video

ARC anvende tre typer af tekst på video: Titeltekst, tekstboks og undertekster. ARCs videoer skal overholde WCAG 2.0 niveau AA, de skal derfor altid være undertekstet, og teksten skal have en kontrastratio på minimum 4. Download en kontrastratio-checker gratis her

I ARCs videoer anvendes generelt skrifttypen The Wave, men til undertekster kan Arial Regular anvendes for at skabe bedre læsbarhed.      

Introbillede med titeltekst

Videoer kan indledes med eller uden introbillede med tekst. Introbilledet med tekst består af en af ARCs grundfarver, med sort eller hvid tekst. Teksten består af en primær og sekundær overskrift.
Den primære overskrift kan være maks. to linjer. Teksten er altid højrestillet.

Introbillede med tekst, lys baggrund – 1920×1080
Introbillede med tekst, mørk baggrund – 1920×1080
Introbillede med tekst, lys baggrund – 1080×1080
Introbillede med tekst, mørk baggrund – 1080×1080

Tekstboks

Videoer kan indeholde tekstbokse. Disse kan være i alle ARCs farver, men skal være højrestillede, firkantede og uigennemsigtige. Anvendes tekstbokse uden speak, skal indholdet på anden vis gøres tilgængeligt for personer med synshandicap.

Tekstboks på video

Undertekster

Undertekster kan skrives i en semi-transparant boks eller direkte på en farvet baggrund.
Både skrifttypen The Wave og Arial kan anvendes.

Eksempel på undertekst med semi-transparent baggrund, Arial
Eksempel på undertekst placeret direkte baggrund, The Wave

Outro

ARCs videoer afsluttes altid med den corporate outroanimation, som kan downloades nedenfor.

Afmelding/outro som bruges på alle ARCs videoer

Skal du bruge ARCs logo

Så kan du finde det her