AV Miljø – et moderne deponi

Maksimal miljøbeskyttelse af deponeret affald

Billede fra AV Miljø af deponeret affald

Vi er stadig langt fra det affaldsløse samfund, og samfundets produktion af affald kan aldrig basere sig på genanvendelse alene. Det affald, der hverken kan genbruges eller energiudnyttes, deponeres på det miljøsikre deponi, AV Miljø, som ARC ejer sammen med Vestforbrænding.

I moderne, danske deponier dannes meget lidt metangas, fordi indholdet af organisk materiale er lavt. Alligevel arbejder ARC fortsat på at udvikle en effektiv teknologi til minimering af moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Eksempelvis ved at opsamle og rense den metangas, der opstår. Rensningseffektiviteten er helt oppe omkring 95 % og betyder en væsentlig reduktion af deponiets bidrag til drivhuseffekten.

Farligt affald

Farligt affald håndteres af SMOKA

SMOKA har håndteret farligt affald siden 1970’erne.