Om ARC

Hos ARC tager vi os af alt med affald. Vores opgave er at hjælpe dig og de øvrige borgere og virksomheder af med affaldet på den miljø- og klimamæssige bedste mulige måde. Vi tager os af alt med affald inden for vores fem ejerkommuner – Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby.

Vi arbejder fokuseret med miljø og klima, og målet er at flest muligt materialer genbruges eller genanvendes, så håndtering af affaldet bliver klimaneutralt.

Vi driver ti genbrugspladser og ni nærgenbrugspladser, hvor borgere og virksomheder kan sortere og aflevere affald. Vi står for affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør – og indtil videre dele af København – hvor borgerne inden udgangen af 2022 skal sortere affaldet i ti fraktioner.

Amager Bakke er et af verdens reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg. Her udnytter vi det restaffald, som ikke kan bruges eller genanvendes, og omdanner det til el og varme. Årligt  energiudnytter vi rundt regnet 600.000 tons affald, som bliver til el til 80.000 husstande og fjernvarme til 90.000 lejligheder. Ved forbrændingen kommer der stort set kun damp og CO2 ud af skorstenen, da næsten alle skadelige stoffer bliver renset ud af røgen. Derfor kan vi også have en skibakke og et rekreativt areal på tagfladen, som borgerne kan nyde godt af.

ARC har en ambition om, at affaldsenergianlægget skal blive CO2-neutralt. Derfor arbejder vi hårdt på at kunne fange op til 90% af den udledte CO2. Det svarer til 500.000 tons om året, som atmosfæren bliver skånet for.

Vi deler vores viden om affald både nationalt og internationalt igennem samarbejder, netværk og besøgende på ARC. Men vi tænker også på fremtiden, og inviterer skoleelever og studerende i de fem ejerkommuner til at deltage i målrettede læringsforløb, så de kan få indblik i energiteknologi og får forståelse for, hvordan vi passer på ressourcerne. På den måde forsøger vi at så bæredygtige frø hos de kommende generationer, som skal tage vores arbejde til nye højder.

ARC er medejer af SMOKA, modtagestation for farligt affald, og AV Miljø, som håndterer deponeringsegnet affald fra hovedstadsområdet.

ARC er en fælleskommunal virksomhed, som drives efter et non profit princip.

ARC i tal

Få yderligere viden om ARC gennem vores hoved- og nøgletal