Ressourcer og materialer til undervisning

Her kan du finde inspiration til din undervisning og forberedelse til et besøg hos ARC

Videoer om Amager Bakke

Sådan omdanner vi restaffald til strøm og fjernvarme
Sådan renser vi røgen fra forbrændingsprocessen
Sådan fjerner vi CO2 fra forbrændingsprocessen

Videoer om plastsorteringsanlægget

Besøg plastsorteringsanlægget
Plastens vej
Håndtering af plast

Hvor bliver affaldet af?

Derfor skal du sortere dit affald

ARC har i samarbejde med Vestforbrænding, ARGO og AffaldPlus lavet animationsvideoer, som fortæller, hvad der sker med det sorterede affald, og hvorfor det gør en forskel.