Videoer og materialer til undervisning

Her kan du finde inspiration til din undervisning og forberedelse til et besøg hos ARC

Videoer om Amager Bakke

Sådan omdanner vi restaffald til strøm og fjernvarme
Sådan renser vi røgen fra forbrændingsprocessen
Sådan fjerner vi CO2 fra forbrændingsprocessen

Hvor bliver affaldet af?

Derfor skal du sortere dit affald

ARC har i samarbejde med Vestforbrænding, ARGO og AffaldPlus lavet animationsvideoer, som fortæller, hvad der sker med det sorterede affald, og hvorfor det gør en forskel.

Videoer om plastsorteringsanlægget

Besøg plastsorteringsanlægget
Plastens vej
Håndtering af plast

Skolebesøg hos ARC

Vil du besøge en af vores genbrugsstationer eller Amager Bakke med din klasse, så læs mere om vores skolebesøg her